สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์โครงการหมู่บ้านศีล 5
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์โครงการหมู่บ้านศีล 5

      คณะผู้มีบุญจำนวนหลายท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ในโครงการหมู่บ้านศีล 5 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์โครงการหมู่บ้านศีล 5

     โดยในวันพฤหัสบดี ทุกๆสัปดาห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม คณะผู้มีบุญพร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  สวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดบทสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร ) พระผู้ปราบมาร สำหรับสัปดาห์นี้พระอาจารย์สุพจน์ อัตตทีโป ได้นำคณะผู้มีบุญ อาราธนาศีล พระอาจารย์ให้ศีล และนำสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จำนวน 2 จบ พร้อมทั้งนำสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร และปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อครึ่งชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์โครงการหมู่บ้านศีล 5

     และในโอกาสนี้พระอาจารย์อรรถชัย วฑฺฒธมฺโม ได้แสดงธรรม โดยได้อนุโมทนาบุญในพิธีบวชพระธรรมทายาทที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เปิดเทปข่าว boon News ที่ได้นำเสนอข่าวการปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดีของศูนย์ ข่าวการแห่นาครอบเมืองพนมสารคาม ซึ่งทุกท่านได้รับชมแล้ว ยังความปลาบปลื้มปีติใจแก่ทุกท่านที่ได้เห็นภาพการทบทวนบุญ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์โครงการหมู่บ้านศีล 5

      นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องวันอาสาฬหบูชา ซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นวันที่มีพระภิกษุสงฆ์รูปแรกบังเกิดขึ้น พระรัตนไตรครบองค์สาม และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบบริบูรณ์ ทั้งนี้พระอาจารย์ยังได้ชักชวนคณะผู้มีบุญทุกท่านได้ไปทำบุญเนื่องในวันสำคัญ ซึ่งเป็นวันพระใหญ่เพื่อจะได้อุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วย จากนั้นกัลยาณมิตรกาญจนา  รัตนโสภณ และกัลยาณมิตรรวิษฎา  มั่นเจริญ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายหนังสือสวดมนต์ ส่วนกัลยาณมิตรนภา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายรองเท้าแด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ถวายหนังสือสวดมนต์ และหนังสือเรียนธรรมะศึกษา แด่พระอาจารย์ นอกจากนี้กัลยาณมิตรนภา บุญสนอง กัลยาณมิตรอมรรัตน์ บ้งชมโพธิ์ ก็ได้ถวายรองเท้าแด่คณะสงฆ์ทุกรูป ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610731-ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม.html
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 15:54
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv