วัดพระธรรมกาย
จัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา

วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา

      พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วัดพระธรรมกายโดยสำนักเผยแผ่จัดกิจกรรมให้ประชาชนรอบวัดและผู้ที่สนใจร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตลอดพรรษา เพื่อเป็นการทำความดี สั่งสมบุญ ถวายเป็นพุทธบูชา และอธิษฐานจิตให้ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งหลายมีความสุขสวัสดีปลอดภัยทุกคน

วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา

        ด้านพระมหากิตติ กิตฺติญาโณ พระอาจารย์โครงการสวดมนต์เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดมนต์ตลอดเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาได้ที่ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทุกวันจันทร์และอังคารตั้งแต่เวลา 17.30 น. - 20.30 น.

วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา

วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610808-วัดพระธรรมกาย-จัดสวดมนต์นั่งสมาธิ.html
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 10:46
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv