สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ครอบครัวปัญญา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ครอบครัวปัญญา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร

     ครอบครัวปัญญา อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดบ้านกัลยาณมิตร จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม

ครอบครัวปัญญา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร

     เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา บ้านกัลยาณมิตรพ่อบุญธรรม กัลยาณมิตรแม่ประนอม ปัญญา บ้านนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดบ้านกัลยาณมิตร จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมจากพระอาจารย์ โดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ศุภราชัย สุรสกฺโก ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสามเณร ได้นำคณะผู้มีบุญสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ครอบครัวปัญญา จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร

     ซึ่งเจ้าของบ้านได้ชักชวนเพื่อนบ้านมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ รวมถึงได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ เรื่อง ของการทำทาน เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีคุณค่าตามหลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างความประทับใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างมาก

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610914-สวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร.html
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562 00:33
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv