สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด

     ชาวมองโกเลีย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด ณ วัดสรรเพชญ์ จังหวัดนครปฐม

ชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด

      เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา พระชาญวิทย์ วรวิชโช เจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย ได้นำชาวมองโกเลีย จำนวน 16 คน และชาวไทยจำนวนมาก ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด ณ วัดสรรเพชญ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยคณะชาวมองโกเลียได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดสรรเพชญ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยมี พระอธิการสีรมณ์ เขมธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสรรเพชร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
ชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด

     สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวมองโกเลียได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีชาวพุทธในประเทศไทยที่ถูกต้อง เพราะการทอดผ้าป่านั้นชาวพุทธสามารถประกอบพิธีได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งจะแตกต่างกับการทอดกฐิน ที่สามารถประกอบพิธีได้เพียงเดือนเดียวหลังจากออกพรรษาเท่านั้น เมื่อชาวมองโกเลียกลับไปยังประเทศของตนก็สามารถนำพิธีกรรมการทอดผ้าป่า ไปจัดที่ประเทศของตนโดยใช้วิธีกรรมจัดทอดผ้าป่าในประเทศไทย ไปเป็นแบบอย่างได้อย่างถูกต้อง

ชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/620202-ชาวมองโกเลีย.html
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 21:01
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv