กลอนสดุดีสุนทรภู่
กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย

 

ยี่สิบหก มิถุนา มาถึงแล้ว วันเกิดศรี กวีแก้วแว่วคำขาน
เกียรติคุณ สุนทรภู่ อยู่ช้านาน ฝากผลงาน กาพย์กลอน สอนเด็กไทย
หาใครเทียบ เปรียบปาน สุนทรภู่ ท่านคือครู การกวี ศรีสมัย
กวีสยาม นามระบือ โลกลือไกล ขอน้อมใจ จารึกคุณ สุนทรเอย

 

กลอนสดุดีสุนทรภู่

 

กาพย์กลอนไทย ธำรง คงคุณค่า       จากศิลา จารึก บันทึกสมัย
สะท้อนรส บทกลอน สะท้อนใจ            สะท้อนความ เป็นไท ไปนิรันดร์
สะท้อนแก้ว แววกลอน สุนทรภู่             พระคุณครู ศักดิ์สิทธิ์ คิดสร้างสรรค์
ครูสร้างคำ แปดคำ ให้สำคัญ                อภิวันท์ บูชา บิดากลอน
สองร้อยปี บรรจบ ครบถ้วนทั่ว              ถึงลับตัว แต่ชื่อ ลือกระฉ่อน
ทรงศักดิ์ศรี กวีไทย ให้กำจร                  เป็นอาภรณ์ แก่แผ่นดิน ถิ่นไทยเอย

บูชาบิดากลอน ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กลอนสดุดีสุนทรภู่


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/14386

 

กลอนสดุดีสุนทรภู่


ยี่สิบหก มิถุนา มาน้อมนพ
เวียนบรรจบ ครบรอบ ขอบวิถี
บรม ครูผู้แจ้ง แห่งกวี
อยู่ถึงสี่ รัชกาล ตำนานไทย
"สุนทรภู่ "ครูบวร อักษรศิลป์
กวีถิ่น สยาม นามขานไข
นิราศรัก แรมรอน อ่อนหัวใจ
พระอภัย ลือเลื่อง กระเดื่องนาม
เอกอักษร กลอนสุภาพ ฉันท์กาพย์โคลง
มาจรรโลง โลกหล้า พาขานขาม
ขอกราบก้ม พนมกร ย้อนรอยตาม
ความงดงาม ครูกวี ศรีแผ่นดิน

บทกลอนสดุดีสุนทรภู่ โดย ภูรี อักษรานุวัฒน์


บทความน่าอ่านเกี่ยวกับสุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่
กลอนสุนทรภู่ 
เพลงสุนทรภู่
การ์ดภาพวันสุนทรภู่
เรียงความวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556
สุนทรภู่กับคุณค่าและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 
 
สุนทรภู่กับคุณค่าและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/กลอนสดุดีสุนทรภู่ .html
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 12:23
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv