บรูไนดารุสซาลามหนึ่งในประชาคมอาเซียน

เราคืออาเซียน  บรูไนดารุสซาลาม

เราคืออาเซียน  บรูไนดารุสซาลาม

     ประเทศบรูไน  มีชื่อทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม”(Negara Brunei Darussalam)  แปลว่า  ดินแดนแห่งความสงบสุข  เมืองหลวงคือ  บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)   เมืองท่าสำคัญ  ได้แก่  มูอาและเซรีอา

     ประเทศบรูไนมีขนาดพื้นที่  5,765  ตารางกิโลเมตร  ร้อยละ  70  ของพื้นที่เป็นป่าไม้  บรูไนมีประชากรน้อยที่สุดในอาเซียน


ธงชาติ ประเทศบรููไน

 สีเหลือง หมายถึง กษัตริย์

 สีขาว และสีดำ หมายถึง มุขมนตรี (เทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)

     ธงชาติบรูไน เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง มีแถบสีขาวและสีดำ      พาดทแยงมุม   โดยสีขาวอยู่ด้านบน สีดำอยู่ด้านล่าง ตรากึ่งกลางผืนธงมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

     แต่เดิมประเทศบรูไนใช้ธงสีเหลืองล้วนๆ เป็นสัญลักษณ์  ต่อมาได้คาดแถบสีขาว – ดำ  และปรับเปลี่ยนแบบธงอีกครั้งโดยเพิ่มรูปตราแผ่นดินดังเช่นในปัจจุบัน  บรูไนเริ่มมีธงชาติใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2502

รู้หรือไม่

     ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้สีเหลืองเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์  ยกตัวอย่างใกล้ตัว ๆ ก็เช่น  สีธงมหาราชของไทยเรานั่นเอง

 

 

ตราแผ่นดิน

 

ตราแผ่นดิน  ประกอบด้วยสัญลักษณ์  5  อย่าง  ได้แก่

ราชธวัช (ธง) และพระกลด (ร่ม) เป็นของใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แห่งบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

     ปีกนก  4  ขน หมายถึง  การพิทักษ์ดูแล  4  ด้าน  คือความยุติธรรม  ความสงบ  ความเจริญ  และสันติสุขของชาติ

     มือสองข้างที่ชูขึ้น   หมายถึง รัฐบาลมีที่หน้าที่ยกระดับความมั่งคั่ง สันติสุข และความ เจริญก้าวหน้าในประเทศ  ดังรูปมือที่ยกชูขึ้น

     พระจันทร์เสี้ยว  หมายถึง ศาสนาอิสลาม ศาสนาประจำชาติบรูไนภายในพระจันทร์เสี้ยวมีข้อความ  معطفمنالأسلحةبروناي   คือคำขวัญประจำชาติบรูไนภาษาอาหรับ  มีความหมายว่า  “น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอัลลอฮ์เสมอ”  ส่วนแถบแพรด้านล่างสุดจารึกชื่อประเทศเป็นภาษามลายู

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน

     ดอกไม้ประจำชาติบรูไน คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา ( Shrubby Dillenia)  ทางภาคใต้บ้านเรา  ดอกซิมโปร์มีกรีบดอกสีเหลืองขนาดใหญ่  เวลากลีบดอกบานออกจะดูดคล้ายร่ม  ขึ้นอยู่ทั่วไปตามริมแม่น้ำของประเทศบรูไน  โดยเฉพาะแม่น้ำเต็มบูรง  (Temburong)  และพบตามบึงหรือบริเวณที่มีทรายสีขาว  ชาวบรูไนนิยมใช้รูปดอกไม้ชนิดนี้ตกแต่งออกแบบงานฝีมือพื้นเมือง  และใส่ไว้บนธนบัตร  นอกจากซิมโปร์จะเป็นไม้ดอกที่สวยงามแล้ว  ส่วนต่างๆ ของต้นซิมโปร์ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องกับบรูไนดารุสซาลามหนึ่งในประชาคมอาเซียน

 

อาเซียน 10 ประเทศ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/บรูไนดารุสซาลามหนึ่งในประชาคมอาเซียน.html
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2561 23:06
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv