อินโดนีเซียหนึ่งในประชาคมอาเซียน

เราคืออาเซียน  อินโดนีเซีย

 

เราคืออาเซียน  อินโดนีเซีย

เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย  (Bhinneka  Tunggal lka)

     คือคำขวัญประจำชาติอินโดนีเซีย  ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ามกลางภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะนับหมื่นเกาะ  แต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยการปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ

 

     หมู่เกาะซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีชื่อเป็นทางการว่า  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republik  lndonesia)  เมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตา  (Jakarta)  มีพื้นที่น้ำกว้างใหญ่กว่าผืนดินเกือบเท่าตัว  โดยมีพื้นที่ทางบก  1,904,443  ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่  ประมาณ  17,500  เกาะ  และมีจำนวนประชากรประมาณ  243  ล้านคน

     ประเทศอินโดนีเซียมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง  10  เท่า

 

     คำว่า “อินโดนีเซีย”  มาจากคำในภาษากรีกสองคำ  คือ  “อินโดซ”  หมายถึง  อินเดียตะวันออก  และนิโซส”  หมายถึง  เกาะ  จึงมีความหมายว่า  หมู่เกาะอินเดียตะวันออก

 

 

 ตรงแผ่นดินของอินโดนีเซีย

 

     ตรงแผ่นดินของอินโดนีเซียมีชื่อว่า  “ตราพญาครุฑปัญศีล”  เป็นรูปพญาครุฑมีขนปีกข้างละ  17  ขน  หาง  8  ขน  โคนหาง  19  ขน  และคอ  45  ขน  หมายถึงวันที่  17  สิงหาคม  ค.ศ. 1945  ซึ่งเป็นวันประกาศเอกราชกลางลำตัวพญาครุฑมีรูปโล่  ภายในแบ่งเป็น  4  ส่วนดังนี้

1. ช่องซ้ายบนเป็นรูปหัวควายป่า  ถือเป็นสัญลักษณ์ของประชาชน

2. ช่องขวาเป็นรูปต้นไทร  หมายถึง  ลัทธิชาตินิยม

3. ช่องซ้ายล่างเป็นรูปดอกฝ้ายและช่องรวงข้าว  หมายถึง  ความยุติธรรมในสังคม

4. ช่องขวาล่างเป็นรูปสร้อยสีทอง  ห่วงเป็นทรงสี่เหลี่ยมสลับทรงกลม  หมายถึง  หลักการของมนุษยธรรมและความผูกพันในสังคมมนุษย์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด   

     ส่วนตรงกลาง  มีโล่ขนาดเล็กสีดำมีรูปดาวสีทองซ้อนทับอีกชั้นหนึ่ง  หมายถึง  ความเชื่อในพระเจ้า

     แถบแพรสีขาวที่เท้าพญาครุฑจับไว้นั้น  มีคำขวัญประจำชาติซึ่งเขียนเป็นภาษาอินโดนีเซียเก่าว่า  “Bhinneka Tunggal lha”  แปลว่า  “เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย”

     ตรานี้ออกแบบโดยสุลต่านฮามิดที่  2  แห่งปอนติอานัก  (Sultan Hamid of Pontianak)  ประกาศใช้เป็นตราแผ่นดินของอินโดนีเซียเมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2493

 

 

ดอกกล้วยไม้ราตรี

     คือ  ดอกกล้วยไม้ราตรี  (Moon Orchid)

     วันชาติของประเทศอินโดนีเซียตรงกับ  วันที่  17  สิงหาคม  ของทุกปี

 

 

  ธงชาติอินโดนีเซีย

     ธงชาติอินโดนีเซีย  เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  2  ส่วน  ยาว  3  ส่วน  พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน  ครึ่งบนสีแดง  ครึ่งล่างสีขาว

สีแดง  คือ  ความกล้าหาญและอิสรภาพของมนุษย์

สีขาว  คือ  ความบริสุทธิ์  หรือ  จิตวิญญาณของมนุษย์

     วันที่  17  สิงหาคม พ.ศ. 2488  ประเทศอินโดนีเซียประกาศเอกราชจากประเทศเนเธอร์แลนด์  แม้จะได้รับการยอมรับให้มีเอกราชอย่างแท้จริงในวันที่  17  สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันชาติ

 

 

มังกรโคโมโด

     สัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียคือ  มังกรโคโมโด  (Komodo Dragon)  เป็นสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลเดียวกับตะกวดและตัวเงินตัวทอง  และจัดเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ตัวโตเต็มวัยมีขนาดความยาว 2 – 3 เมตร  น้ำหนักประมาณ  90  กิดลกรัม  มีสีเทาดำ  ลำตัวใหญ่และยาวกว่าตัวเงินตัวทองทั่วไป  สันนิษฐานว่าอยู่มานานนับล้านปี  พบบนเกาะโคโมโดและอีกหลายเกาะ

     นอกจากนี้ยังมี  ปลาตะพัด  ลิง  อุรังอุตัง  เสือโคร่งสุมาตรา  แรดชวา และอินทรีเหยี่ยวชวา  ที่ถือเป็นสัตว์ประจำชาติด้วย

    แม้จะมีสัตว์ประจำชาติหลายชนิด  แต่มังกรโคโมโดก็ใช้เป็นสัญลักษณ์กีฬาซีเกมส์  ครั้งที่  26  ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี  พ.ศ. 2554

บทความที่เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซียหนึ่งในประชาคมอาเซียน

อาเซียน 10 ประเทศ

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/อินโดนีเซียหนึ่งในประชาคมอาเซียน.html
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2561 23:06
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv