เพลง รำวงวันลอยกระทง

เพลงรำวงวันลอยกระทง

เนื้อเพลงรำวงวันลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

 

บทความอื่นๆ

เพลงลอยกระทง เนื้อเพลงลอยกระทง
โน๊ตขลุ่ยเพลงลอยกระทง

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/เพลงรำวงวันลอยกระทง.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 23:36
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv