10 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธรรมยาตรา ปีที่ 6

 
     1. ชื่อโครงการ : โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561
 
     2. เพื่อรณรงค์ในทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาต่อพระมหาเถระในอดีตที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้
 
     3. ทำกิจกรรมในพื้นที่อนุสรณ์สถาน พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) 6 แห่งเป็นหลัก
 
    4. ทำกิจกรรมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
 
    5. เน้นกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, สวดธรรมจักร, นั่งสมาธิ, ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 101 วัดในพื้นที่, ทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น, มอบทุนการศึกษาเยาวชนในท้องถิ่น, ร่วมกับชุมชนดูแลทำความสะอาดวัดและเสนาสนะในท้องถิ่น, ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ตามหลัก “บวร – บ้าน วัด โรงเรียน” และการรณรงค์รักษาศีล 5 ของ ประชาชน
 
    6. พระธรรมยาตรา 1,134 รูป นี้กำลังฝึกอบรมในหลักสูตรที่สนองตามแนวทางมติของมหาเถรสมาคม และร่วมทำกิจกรรมในแต่ละแห่ง โดยเคลื่อนที่ด้วยวิธีโดยสารรถบัส และเรือเป็นหลัก
 
     7. ดอกเบญจทรัพย์ที่ใช้ต้อนรับพระธรรมยาตรา ในลักษณะโปรยหรือวางบนพื้น เน้น “หลากสี” ตามอย่างในพระไตรปิฎก ที่ระบุว่า ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่งด้วยดอกไม้ 5 สี และชาวเมืองเวสาลี โปรยรับด้วยดอกไม้ 10 สี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพในพระรัตนตรัย
 
     8. กิจกรรมไม่ใช้คำว่า “เดินธุดงค์” ... ใช้ว่า “ธรรมยาตรา”
 
    9. เป็นกิจกรรมบุญกุศลในบวรพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
 
    10. จัดโดย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ องค์การพุทธโลก (พล) และองค์กรภาคีกว่า 20 องค์กร
 
 บทความที่เกี่ยวข้องกับธรรมยาตรา

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/10-ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธรรมยาตรา-ปีที่-6.html
เมื่อ 10 ธันวาคม 2561 22:58
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv