บาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับอะไร?

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)
 
 
คำถาม : คนที่ถือศีล8 กับศีล5 ทำผิดศีลข้อเดียวกัน เช่นฆ่าสัตว์ บาปจะเท่ากันหรือต่างกันไหมครับ
พระอาจารย์ : บาปจะมากจะน้อย ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่บาปกว่าฆ่าสัตว์เล็ก อย่างฆ่าช้าง บาปมากกว่าบี้มดตายไปตัวหนึ่ง แล้วก็ฆ่าสัตว์ที่มีคุณมาก บาปมากกว่าฆ่าสัตว์ที่มีคุณน้อย เช่นฆ่ามนุษย์ แม้ตัวเล็กกว่าช้าง ก็บาปมากกว่าฆ่าช้าง ต้องดูที่คุณด้วย หรือมนุษย์ด้วยกันเอง ใครไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ล่ะก็ เป็นอนันตริยกรรม บาปสุดๆเลย ยิ่งกว่าฆ่าคนอื่นทั่วไป อย่างนี้เป็นต้น ฆ่าคนดีก็บาปมากกว่าฆ่าโจร แล้วยังขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยว่า ถ้าเจตนาในการฆ่าแรงกล้า เช่นมีความอาฆาตแค้น มีการวางแผนจะฆ่าเขา ฆ่าด้วยการบันดาลโทสะ ฆ่าโดยไม่เจตนา การฆ่าด้วยเจตนาที่แรงกล้าเนี่ย ก็บาปากกว่า ถ้าเกิดเงื่อนไขทุกอย่างเท่ากันหมดเลย มีแนวโน้มที่ว่าคนรักษาศีล8 ความตั้งใจในการรักษาศีลควรจะสูงนะมากกว่าคนศีล5 ก็ต้องดูที่ว่า เจตนาในการฆ่าอันไหน จะแรงกล้ามากกว่ากัน ขึ้นกับความตั้งใจ เจริญพร

[[videodmc==53347]]

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/บาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับอะไร.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:15
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv