สังคมมีแต่คนไร้ศีล
 
โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : ทำไมสมัยนี้จึงมีคน ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีศีล เพิ่มขึ้นมากมายคะ

     พระอาจารย์ : คุณโยมสิ่งเร้ารอบตัวมนุษย์ตอนนี้มีเพิ่มขึ้นมากด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีสื่อต่าง ๆ รอบตัวเราเองมากมายกระตุ้นให้คนเราเกิดความอยาก อยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสมันจึงเฟื่องฟู แต่ว่าสื่อที่ชักนำให้มาทำความดีนะ ยังน้อยเกินไป เราดูทางช่องทางสื่อสารอย่าง facebook นี้ก็แล้วกัน ถามว่า facebook ที่กระตุ้นกิเลส ใครไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปซื้อของอะไรดี ๆ อะไรแพง ๆ แล้วเอามาอวดกันมีมากขนาดไหน แล้ว facebook ที่กระตุ้นให้คนทำความดีสอนธรรมะมีขนาดไหน เราจะพบว่าสัดส่วนต่างกันมากเลย ถ้าเราอยากให้สังคมดีเราต้องช่วยกันผลิตสื่อดี ๆ แล้วก็ชวนคนมาทำความดีให้เพิ่มขึ้นมามาก ๆ เจริญพร
 
[[videodmc==54416]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/สังคมมีแต่คนไร้ศีล.html
เมื่อ 22 มกราคม 2562 08:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv