เที่ยวกลางคืนบาปไหม

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : การไปเที่ยวดิสโก้เธค เที่ยวกลางคืน ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปไหมครับ
 
      พระอาจารย์ : คุณโยมกรรมมี 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา แล้วก็ทางใจ ก็ต้องถามว่าเวลาเราไปเที่ยวดิสโก้เธค ไปเที่ยวกลางคืน ใจเราคิดเรื่องกุศลไหม หรือคิดเรื่องอกุศลไปคิดเรื่องกามกำเริบหรือเปล่า คิดจะเบียดเบียนกันไปดื่มเหล้าเมายาไหม ถ้าหากเราเองไปแบบไปเซอเวย์ไปสังเกตการณ์จริง ๆ ใจเราคิดแต่เรื่องดี ๆ ไม่มีอกุศลเลย อ้าวรอดมโนกรรม แล้วทางกาย ทางวาจา พูดวาเป็นวจีทุจริตหรือเปล่าไปพูดโกหก ส่อเสียด เพ้อเจ้อไหม พูดคำหยาบหรือเปล่า แล้วทางกายก็ไปดื่มเหล้าไหม มีทะเลาะวิวาทตบตีกันหรือเปล่า หรือว่ามีการไปเบียดเบียนลักขโมยกันไหม มีการไปประพฤติผิดในกามหรือเปล่า เจ้าชู้หรือเปล่า ก็เช็ค กาย วาจา ใจ ถ้ามีแต่กุศลล้วน ๆ ไม่มีอกุศลเลยก็ไม่บาป ถ้าเกิดการไปเที่ยวกลางคืนแล้วเป็นเหตุนำมาซึ่งอกุศลไม่ว่าทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ก็ตามก็บาป เจริญพร

 
[[videodmc==54220]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601129-เที่ยวกลางคืนบาปไหม.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 02:42
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv