สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : คุณแม่พูดจาหยาบกับคุณยาย ควรช่วยแก้ไขอย่างไรดีคะ
 
     พระอาจารย์ : คุณโยมสอนพ่อสอนแม่สอนยากนะ ท่านเห็นเรามาเล็ก ๆ ตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจะมาพูดอะไรมากท่านไม่อยากจะฟังหรอก เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีคือว่าเราทำตัวให้ดี จนกระทั้งท่านเกรงใจแล้วก็หาอุบายหาวิธีการชวนท่านไปวัดไปหาพระอาจารย์ที่สามารถเทศน์สอนให้ทราบซึ่งถึงพระคุณของบิดามารดา จนท่านได้คิดขึ้นมา เราพูดท่านไม่ฟังต้องเอาคนที่พูดแล้วท่านฟัง คือ อาศัยพระภิกษุเป็นผู้ที่ค่อย ๆ สอนท่านแล้วสะกิดใจท่านให้ได้คิด เจริญพร


 
[[videodmc==54233]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601204-สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:05
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv