การบวชทำให้เป็นคนดี

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : การบวชที่ว่าทำให้เป็นคนดีนั้น ดีอย่างไร

     พระอาจารย์ : ถือว่าเป็นการฝึกแบบเข้มข้น คุณโยม ทางโลกถามว่าไปฝึกทหารทำให้เป็นคนมีวินัยขึ้นยังไง ไปเป็นทหารเกณฑ์เป็นไงเอ่ย ทำตามใจชอบไม่ได้ใช่ไหม ต้องมีระเบียบวินัย เป๊ะๆๆ เดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็จัดแถว พอกลับมาสุขภาพก็แข็งแรงขึ้น กล้ามเนื้อกำยำมากขึ้น และมีระเบียบวินัยมากขึ้น อันนี้ก็เห็นโดยทั่วไป การบวชก็เหมือนกับการฝึกอย่างเข้มข้นในทางธรรม คำว่า ทหาร มาจากไหนรู้ไหมเอ่ย ทหระ แปลว่า ภิกษุหนุ่ม คือเห็นการฝึกตัวของพระ แล้วก็เลยยืมคำนั้นมาใช้เป็นคำว่า ทหาร นั่นเอง ทหารมาจากรากศัพท์ว่า พระ มาบวชเป็นพระแล้วต้องรักษาศีล 227 ข้อ ทำตามใจชอบไม่ได้ แล้วต้องนั่งสมาธิ สวดมนต์ แล้วต้องศึกษาพระธรรมวินัยเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ทำให้ได้กล่อมเกลาอุปนิสัยใจคอตัวเองอย่างมาก เมื่อสึกไปแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มีหลักใจ หลักธรรมชี้นำทางในการแก้ปัญหา แล้วมีใจที่เคยฝึกมา สวดมนต์ นั่งสมาธิมา เคยรักษาศีลมาก็ทำให้เป็นคนดีของสังคม เจริญพร 
 
[[videodmc==54283]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601219-การบวชทำให้เป็นคนดี.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:52
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv