ทำอย่างไรเรียกว่าทำดี

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : ทำอย่างไรถึงเรียกว่าทำดี 
 
     อาจารย์ : คุณโยมคือทำในสิ่งทำแล้วใจของเราผ่องใส สว่างเพราะบุญมาหล่อเลี้ยงใจ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 อย่าง คือ กายกรรม ทางกายมีเมตตาจิต เอื้อเฟื้อต่อกันไม่เบียดเบียนรักแกใคร ไม่คดโกงขโมยของใครแล้วก็ไม่เจ้าชู้ ทางวาจาก็คือว่า พูดคำจริง คำสมานไมตรี และไม่พูดอวดเบ่งอวดตัวเพ้อเจ้อ ไม่พูดยุให้คนทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่พูดคำหยาบ ทางใจคือคิดในสิ่งที่ดี มีเมตตาและคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่อาฆาตพยาบาทใคร ไม่โลภอยากได้ของใคร นี้คือความดีที่นำมาซึ่งบุญกุศลและใจที่ผ่องใส เจริญพร 

[[videodmc==54310]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/601224-ทำอย่างไรเรียกว่าทำดี.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:14
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv