อานิสงส์บุญทอดกฐิน

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : อานิสงส์และความพิเศษของบุญทอดกฐินมีอะไรบ้างคะ
 
     พระอาจารย์ : เป็นบุญพิเศษที่ทำได้เฉพาะกาล มีเวลาจำกัดเพียง 1 เดือน หลังจากออกพรรษา คือ ตั้งแต่ออกพรรษาถึงวันลอยกระทง แล้ววัดที่ไปทอดกฐินก็ต้องมีพระจำพรรษาอยู่ครบ 5 รูป จึงจะสามารถรับกฐินได้ เพราะฉะนั้นเวลาบุญจะส่งผลแรงเป็นพิเศษ ซึ่งต้องตั้งใจทำเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ต้องตั้งใจเป็นพิเศษจึงจะทำบุญนี้ได้ การถวายผ้าไตรจีวรรวมทั้งบริวารกฐินต่าง ๆ เพื่อที่ให้ท่านใช้ในการทำนุบำรุงศาสนสถาน ในการทำงานศาสนกิจ เมื่อถึงคราวบุญส่งผลฝ่ายชายจะได้บวชแบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ มีบาตรและจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์เกิดขึ้นทันที ส่วนฝ่ายหญิงจะได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ที่งดงามที่สุด เจริญพร 
 
[[videodmc==54356]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610110-อานิสงส์บุญทอดกฐิน.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:16
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv