ทำบุญด้วยเงินกับทำบุญด้วยแรง

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : ทำบุญด้วยเงินแล้วอธิษฐาน กับเอาแรงช่วยงานพระพุทธศาสนาแล้วอธิษฐาน ผลที่ได้รับจะต่างกันอย่างไรครับ
 
     พระอาจารย์ : ได้บุญทั้งคู่คุณโยมแต่ลักษณะของบุญก็จะต่างกันนิดหน่อยถึงคราวทำบุญด้วยเงิน บุญส่งก็ทำให้เรามีทรัพย์มาก ส่วนเราเอาแรงช่วยบุญส่งก็ทำให้เราเองมีคนมาช่วยเหลือหน้าที่การงานเยอะแยะเลย มันก็เด่นไปคนละอย่าง เจริญพร

[[videodmc==54392]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610122-ทำบุญด้วยเงินกับทำบุญด้วยแรง.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 11:41
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv