ทำบุญแบบระแวง

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : การทำบุญแบบระแวง ๆ กลัวว่าจะถูกหลอก เนื่องจากยังไม่มั่นใจในเนื้อนาบุญ อย่างนี้เวลาบุญส่งผล สมบัติจะเกิดขึ้นอย่างไร และที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไร

     พระอาจารย์ : คุณโยมการพิจารณาเลือกทำบุญนะดี คือ เราให้ดูว่าพระท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบไหม นุ่งห่มสำรวมดีไหม ถ้าดูว่าใช้ได้ให้ทำแบบด้วยความศรัทธาเลื่อมใสไปเลย ถือว่าถวายแบบสังฆทานที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วให้ทานนั้นขาดจากใจโดยไม่ต้องระแวงระวัง แต่ให้มีความปีติศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้บุญก็จะเกิดขึ้นเต็มที่ แต่ถ้าเราเองก็ระแวง ๆ ทำไปก็ทำแต่ว่ามันก็ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ถึงคราวบุญส่ง สมบัติจะมาก็มาแบบกระพร่องกระแพร่งนะ มาแบบไม่เต็มอิ่มก็เลยเดี๋ยวรวย ๆ หยุด ๆ จะรวยก็ไม่รวยแบบสุด ๆ ไปซะที เพราะฉะนั้นดูให้ดีแล้วก็ตัดใจทำบุญถวายด้วยความปีติศรัทธาดีที่สุด เจริญพร 
 
[[videodmc==54386]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610122-ทำบุญแบบระแวง.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:46
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv