ฆ่าสัตว์ใหญ่กับฆ่าสัตว์เล็ก

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : การฆ่าสัตว์ใหญ่บาปมาก ฆ่าสัตว์เล็กบาปน้อย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับ ในเมื่อก็เป็นชีวิตเหมือนกัน

     พระอาจารย์ : อันนี้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดหรือใครกำหนดนะ แต่เป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไปเห็นถึงความจริงนี้ แล้วก็มาสอนเราเท่านั้นเองว่าเป็นอย่างนั้น เช่นว่าระหว่างบี้มดตายไปตัวหนึ่งกับฆ่าช้างตัวหนึ่ง เอ่อฆ่าช้างบาปมากกว่า เราดูจากตัวเราก็ได้ถามว่าเราไม่ต้องเอาช้างหรอก เอาใกล้ตัวหน่อยจะฆ่าวัวฆ่าควายกับบี้มด อันไหนเราใช้ความตั้งใจมากกว่า เจตนาในการฆ่าอันไหนแรงกล้ามากกว่า เราจะพบว่าฆ่าสัตว์ใหญ่เจตนามันมากกว่านะ จะบี้มดตบยุงทีเราไม่ได้คิด ปึ๊ดหนึ่งก็ทำเลย เจตนายังไม่แรงกล้าเท่าไหร่ แต่พอจะลงมือฆ่าวัวตัวหนึ่ง ฆ่าหมูตัวหนึ่ง หรือว่าฆ่าสุนัขตัวหนึ่ง เป็นไงโอ้โหตั้งอกตั้งใจ แล้วพอทำแล้วถามว่า อันไหนใจขุ่นมากกว่ากัน อันไหนใจหมองมากกว่าเราจะพบว่าฆ่าสัตว์ใหญ่ใจเราหมองมากกว่า บาปจึงมากไปตามส่วน เจริญพร 
 
[[videodmc==54397]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610123-ฆ่าสัตว์ใหญ่กับฆ่าสัตว์เล็ก.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:14
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv