สร้างหนังให้คนรักกัน

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : การสร้างภาพยนต์ให้คนรักกัน หันกลับมาทำความเข้าใจกัน เห็นคุณค่าของกันและกันและให้อภัยกัน ได้บุญหรือไม่ครับ

     พระอาจารย์ : ได้บุญมากเลยคุณโยม เราทำสื่อที่สามารถไปถึงคนหมู่ใหญ่ให้เกิดความคิดที่ดีเป็นบุญเป็นกุศล เราเองเป็นต้นบุญเราได้บุญไปด้วยเขาไปทำความดีเท่าไหร่ เราก็มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยให้ทำต่อไป แล้วก็ทำมาก ๆ ถ้าทุก ๆ คนช่วยกันทำสิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับโลกอย่างนี้แล้วละก็สังคมของเราก็จะสงบร่มเย็น ขออนุโมทนาด้วยนะ เจริญพร 

 
[[videodmc==54405]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610125-สร้างหนังให้คนรักกัน.html
เมื่อ 22 ตุลาคม 2561 19:28
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv