เจดีย์บรรจุกระดูก

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : การที่ลูกหลานตั้งใจจะสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุกระดูกของคุณพ่อคุณแม่ ให้ลูกหลานได้มากราบไหว้นั้น จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะ 

     พระอาจารย์ : ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างหนึ่ง แต่ความจริงพ่อแม่ของเราท่านจากโลกนี้ไปท่านก็ไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่าง ๆ ตามแรงบุญแรงบาปของท่านนะ ท่านไม่ได้อยู่ที่กระดูกหรอก กระดูกนั้นเพียงแต่เอาไว้ระลึกนึกถึงท่านเท่านั้นเอง อย่างคนจีนมีการทำเช็งเม้งไปที่ฮวงซุ้ย พ่อแม่บรรพบุรุษก็ ไม่ได้อยู่ที่ฮวงซุ้ยแล้ว แต่ถือเป็นการชุมนุมญาติทำให้มีโอกาสมานัดเจอกันมาชุมนุมกัน แต่ถ้าเจอกันแล้วเลี้ยงเหล้านะแย่เลย ถ้ามาเจอกันแล้วมีการแนะนำกันด้วยสิ่งที่ดี ๆ ดูสิใครเป็นยังไงทุกข์สุขเป็นยังไงบ้าง แล้วช่วยเกื้อกูลกันกระตุ้นให้ทำความดีซึ่งกันและกัน โดยอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นแรงดึงเป็นแรงจูงใจ ถ้าอย่างนี้ก็เป็นกุศลคุณพ่อคุณแม่ท่านก็จะมีส่วนได้บุญด้วย เพราะว่าถือว่าเป็นต้นบุญในการกำเนิดให้ลูกหลานมาแล้วลูกหลานเองก็จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เจริญพร
 
[[videodmc==54413]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610129-เจดีย์บรรจุกระดูก.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:37
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv