บุญตักบาตร

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : ผมอยากทราบว่าการทำบุญให้คนตาย 1 ครั้ง ด้วยการตักบาตรอุทิศไปให้เขาจะอิ่มบุญได้นานกี่วันครับ

     อาจารย์ : คุณโยมไม่ใช่เราตักบาตรไปแล้วเขาก็ได้ข้าวกิน แต่บุญจากการใส่บาตรของเราเมื่อเราอุทิศไปให้ หากเขาอยู่ในสภาวะที่รับได้ เช่น เป็นเทวดา นางฟ้า หรือว่าเป็นเปรต หรือเป็นสัตว์นรกอยู่ในขั้นไม่ลึก เรียกว่า ยมโลก ที่มีพญายมราชอันนั้นเขาจะรับบุญได้ กายเขาจะสว่างขึ้น แล้ววิบากกรรมที่เขาได้รับก็จะลดลง เขาจะได้รับส่วนแห่งบุญอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้เอาข้าวไปกิน ให้ทำให้เขาบ่อย ๆ เขาอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นๆ แต่ถ้าเขาเกิดเขาไปตกมหานรกบุญที่เราส่งจะยังไม่ถึงแต่จะไปรออยู่ เขาพ้นมหานรกเมื่อไหร่บุญก็จะได้ช่องส่งผลให้เขาดีขึ้น ๆ ทำให้สม่ำเสมอเต็มที่ตามโอกาสที่เราสามารถทำได้เถิด เจริญพร 
 
[[videodmc==54426]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610201-บุญตักบาตร.html
เมื่อ 16 มกราคม 2562 19:52
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv