บุญหาสถานที่ให้วัด

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : การที่ลูกหาสถานที่พักให้พระภิกษุ และเจ้าหน้าที่ระหว่างเรียน และหาสถานที่สร้างวัด จะได้อานิสงส์ใดบ้างคะ 

     พระอาจารย์ : คุณโยมได้อานิสงส์มากเลย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้ให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง” เพราะมีที่อยู่แล้วจึงจะทำอย่างอื่นได้ ถ้าไม่มีแผ่นดินรองรับอย่างอื่นมันเกิดมาได้ลำบาก ยิ่งให้ที่อยู่อาศัยกับพระภิกษุสนับสนุนให้การศึกษาแล้วก็หาที่สร้างวัด บุญอานิสงส์ยิ่งเพิ่มมหาศาลต่อไปคุณโยมจะเกิดในภพใด ๆ ก็ตามจะเกิดในที่ที่ดีเป็นปฏิรูประเทศ คือ เหมาะแก่การสร้างความดี สิ่งแวดล้อมดี อากาศดี ผู้คนดี ทุกอย่างดีหมดเจริญตาเจริญใจทำความดีสะดวก แล้วก็จะมีคนมาอุปถัมภ์บำรุงช่วยเหลือการงานเยอะแยะ และเป็นคนที่มีทรัพย์มากด้วย เจริญพร 
 
[[videodmc==54447]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610206-บุญหาสถานที่ให้วัด.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:13
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv