ที่มาของสัตว์ต่างๆ

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


      คำถาม : ในโลกนี้ทำไมจึงมีสัตว์ต่าง ๆ มากมาย มันเกิดมาได้อย่างไรคะ 

      พระอาจารย์ : สัตว์ต่าง ๆ เหล่านั้นก็เป็นอดีตมนุษย์นั้นเอง เกิดมาเป็นสัตว์ต่าง ๆ เพราะกรรมที่เคยทำเอาไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นสัตว์รูปแบบนั้น ตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างมากมาย แล้วจริง ๆ สัตว์นรกที่อยู่ในนรกซึ่งก็เคยเป็นอดีตมนุษย์เหมือนกันไปเสวยวิบากกรรมอยู่ยิ่งมากกว่าคนมากกว่าสัตว์บนโลกนี้อีกนะ พระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบว่า ชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ทุกชีวิตรวมกันแล้ว เหมือนเม็ดถั่วเขียวเม็ดหนึ่ง แต่สัตว์ที่เกิดในอบาย เหมือนจำนวนเม็ดถั่วเขียวในยุ้งฉางใหญ่ ๆเลย เป็นล้าน ๆ เม็ด เทียบกันไม่ติดเลย เพราะฉะนั้นเราเองสำคัญว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโครงสร้างที่เหมาะแก่การทำความดีที่สุดแล้ว อย่าเผลออย่าประมาทไปทำบาปเข้านะ ให้ใช้กายมนุษย์ในการทำบุญกุศลอย่างเต็มที่เถอะ เราจะได้ไม่พลาดไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นอีก แล้วมีแต่มีชีวิตที่ดีขึ้น ๆ ทุกภพทุกชาติตลอดไป เจริญพร

 
[[videodmc==54453]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610208-ที่มาของสัตว์ต่างๆ.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:13
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv