เส้นแบ่งระหว่างบุญกับบาป


โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : เส้นแบ่งระหว่างบุญกับบาปคืออะไรครับ 

     พระอาจารย์ : บุญจะทำให้ใจเราใสสว่างขึ้น บาปทำแล้วจะเป็นกระแสสีดำ ๆ ทำให้ใจขุ่นมัวและเศร้าหมอง ถามว่าอะไรทำให้เกิดบุญ อะไรทำให้เกิดบาป หลักการในการป้องกันบาป คือ อย่าไปทำผิดศีล ไม่ยุ่งอบายมุข ส่วนบุญ 3 ข้อ คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการทำสมาธิภาวนา นี้คือบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่ทำแล้วทำให้เกิดบุญ เจริญพร

[[videodmc==54775]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610509-เส้นแบ่งระหว่างบุญกับบาป.html
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 14:46
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv