การตั้งพระพุทธรูป

โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ)


     คำถาม : มีคนบอกว่าการตั้งพระพุทธรูป ไม่ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นเพราะอะไรคะ และจะเกิดความเสียหายอย่างไรคะ

     พระอาจารย์ : โบราณถือว่าทิศตะวันออก เป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น ดังนั้นการสร้างโบสถ์ประดิษฐานพระประธาน นิยมให้พระประธานหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก หรือว่าสมัยก่อนที่ทางกว้างปลูกเรือนได้เลือกทิศได้ก็จะหันทิศไปทางนั้น แล้วหันพระพุทธรูปไปทาง ทิศตะวันออก อย่างนี้เป็นต้น แต่ปัจจุบันเราอยู่ทาวน์เฮ้าส์ อยู่คอนโดบ้าง เลือกมุมเลือกทิศลำบากที่ทางก็ไม่ได้กว้างขวางเหมือนสมัยก่อน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องทิศ อยู่ทิศไหนก็ได้สำคัญที่ใจของเราว่า กราบพระพุทธรูปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้า พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอารมณ์ แล้วก็ฝึกตัวเองให้ได้ตามแบบอย่างพระองค์ไป อย่างนี้เราได้บุญเต็มที่ไม่ว่าจะหันไปทางทิศใดก็ตาม เจริญพร
 
[[videodmc==55868]]
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/620209-การตั้งพระพุทธรูป.html
เมื่อ 19 มีนาคม 2562 07:26
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv