วัดคลองพระราม

วัดคลองพระราม

วัดไทย  ในจังหวัดสมุทรปราการ
 

นามวัดเก่ากลางป่าจากฟากแม่น้ำ        ฆ้องคำรามอัศจรรย์ประหวั่นจิต
 
   กาลต่อมาคราขุดคลองสรรพสามิต       เรียกเพี้ยนผิดเสียงฟังพ้องคลองพระราม    
 
 
 
วัดคลองพระราม 
วัดคลองพระราม
 

วัดคลองพระราม หรือ วัดฆ้องคำราม
 

วัดคลองพระราม 
 พระสมุทรเจดีย์สัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ
 
 
      จากท่าเรือปากน้ำ สมุทรปราการ ข้ามฟากมายังแหลมฟ้าผ่าซึ่งมีพระสมุทรเจดีย์สัญลักษณ์ของจังหวัดตั้งเด่น เป็นสง่า บ่งบอกถึงความเป็นเมืองพุทธศาสนา เบื้องหลังองค์พระสมุทรเจดีย์มีถนนทอดยาว เลียบลำน้ำ ๒ ข้างทางเป็นดงจากและบ้านเรือน 
 
 
วัดคลองพระราม
พื้นที่หน้าวัดจรดลำคลองสาธารณะเป็นแนวยาว


      พื้นที่หน้าวัดจรดลำคลองสาธารณะเป็นแนวยาว แต่เดิมวัดนี้เรียกกันว่า "วัดฆ้องคำราม" เพราะชาวบ้านมักได้ยินเสียงฆ้องกังวาลในคืน ๑๕ ค่ำ เมื่อมีการขุดคลองสรรพสามิตเมื่อปี ๒๔๘๒ วัดเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเรียกชื่อวัดเพี้ยนไปเป็น "วัดคลองพระราม" เดิมเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และได้รับการปฏิสังขรในช่วงต้นรัตนโกสินทร์  กาลต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างและกับเจริญขึ้นอีกในช่วง ๑๐๐ ปีมานี้
 
 
วัดคลองพระราม
ทางวัดจึงดำริที่จะดีดวัดให้สูงขึ้นให้พ้นจากน้ำท่วม
 
 
วัดคลองพระราม
 
 
      พระอุโบสถเป็นทรงไทยหลังคาซ้อน ๓ ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระประานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปอื่นๆ  รายรอบพระอุโบสถเขียนภาพพุทธประวัติด้วยสีสันสวยงามกระจ่างตา พระอุโบสถนี้สร้างมาได้ราว ๓๐ ปีมาแล้ว แม้จะไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่ทว่ามักจะถูกน้ำทะเลท่วมเสมอ บางครั้งท่วมถึงเสมาทำให้ไม่สะดวกในการประกอบศาสนพิธี ดังนั้นทางวัดจึงดำริที่จะดีดวัดให้สูงขึ้นให้พ้นจากน้ำท่วม  และเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายมีโอกาสร่วมบุญยกโบสถ์ซึ่งเหมือนยกพระพุทธศาสนาด้วยจึงได้มีการลอดโบสถ์ขึ้น
 
 
วัดคลองพระราม
 ลอดพระอุโบสถและทำกุศลต่างๆและช่วยกันยอยกพระพุทธศาสนา
 

     เมื่อมาจังหวัดสมุทรปราการมานมัสการพระสมุทรเจดีย์และเลยไปวัดคลองพระราม ลอดพระอุโบสถและทำกุศลต่างๆช่วยกันยอยกพระพุทธศาสนา  ให้สมุทรปราการเป็นเมืองพุทธอันเลื่องลือชาสมดังที่บรรพบุรุษของไทยได้ตั้งความปรารถนาไว้      
 
 
รับชมวิดีโอ

[[videodmc==28296]]

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดคลองพระราม.html
เมื่อ 23 มกราคม 2562 00:23
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv