วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง

วัดไทย  ในจังหวัดนนทบุรี


                พิกุลทองมองเห็นพิกุลสวย           ยังชื่นใจเหลือเค้าให้เล่าขาน

          บางกอกน้อยเคยลอยเรือเลาะริมทาง     แต่ก่อนการนับร้อยปีที่เป็นมา
 
          โอ้วัดเอ๋ยเคยเอกาในป่ารื่น                  มาครั่นครื้นด้วยเรือนบ้านดูหรรษา

          อุโบสถแจ่มกระจ่างกลางธารา              เห็นมัจฉาเวียนว่ายในวารี

 
 
วัดพิกุลทอง
 

วัดพิกุลทอง
วัดพิกุลทองเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบประวัติผู้สร้าง


       คลองบางกอกน้อยสายน้ำที่ทอดยาวจากแม่น้ำเจ้าพระยาลดเลี้ยวไปถึงจังหวัดนนทบุรี ผ่านวัดต่างๆมากมายรวมทั้งวัดพิกุลทองซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  วัดพิกุลทองเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบประวัติผู้สร้างได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อย่างดีในชั้นหลัง มีพื้นที่ทั้งหมด ๙ ไร่ ๙๐ ตารางวา อาณาเขตติดลำคลองด้านทิศใต้และทิศตะวันตกอีก ๒ ด้านติดพื้นที่ของเอกชน ซึ่งปัจจุบันทางวัดขอใช้เป็นทางเข้า-ออก
 
 
ระอุโบสถ
 


วัดพิกุลทอง
อุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร


     อุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ ตั้งอยู่กลางน้ำโดยสร้างเป็นสระล้อมรอบ มีปลาใหญ่ น้อย จากคลองข้างวัดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก แต่ทางวัดกำลังจะปรับรากฐานใหม่เพื่อให้มั่นคง ไม่ทรุดตัว ลักษณะอาคารเป็นอาคารทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องลด ๓ ชั้น ซ้อน ๒ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หน้าบรรณด้านหน้าแบ่งลายเป็น ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นพระพุทธรูปประทับยืนพร้อมอัครสาวก ถัดลงมาสลักเป็นรูปพระไตรปิฎกตั้งบนพานแว่นฟ้า มีเทพพนมซ้าย-ขวา หน้าบรรณด้านหลังต่างกับด้านหน้าที่เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑอุโบสถมีประตูทางเข้า ๓ ประตู ซุ้มประตูทรงมงกุฎ บานประตูกลางสลักลายมังกรใหญ่ ๑ ตัว ลูกมังกร ๔ ตัว ซึ่งน่าจะมีความหมายกับผู้สร้าง
 
 
พระประธานวัดพิกุลทอง
 

 
วัดพิกุลทอง
พระประธานเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว

 
     ซุ้มสีมาทรงกูดแสดงว่าผู้สร้างแต่แรกหรือผู้บูรณะคงเป็นระดับเสนาบดีผู้ใหญ่ในบ้านเมือง พระประธานเรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างมาประมาณ ๗๕ ปีประทับโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ พื้นผนังทาสีขาวเรียบตัดกับบานประตูหน้าต่างสีแดง   ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปเป็นที่สักการะของคนทั่วไป เยื้องกับอุโบสถเป็นกุฏิเจ้าอาวาส
 
 
 หอสวดมนต์


วัดพิกุลทอง
เรือนปั้นหยา ๒ ชั้นทรงโบราณเป็นหอสวดมนต์และอาคารปฏิบัติธรรม
 

     มีทางเดินต่อเนื่องไปยังเรือนปั้นหยา ๒ ชั้นทรงโบราณใช้เป็นหอสวดมนต์และอาคารปฏิบัติธรรมหน้าเรือนได้รับการตกแต่งสวนหย่อมอย่างสวยงาม   ภายในยังคงความร่มเย็นตามลักษณะของเรือนไทย เรือนหลังนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้สนใจทั่วไป สามารถมานั่งสมาธิได้ทุกวันทางวัดได้แยกที่นั่งชายหญิงอยู่คนละชั้น   มีพระอาจารย์บอกกรรมฐานนำนั่งสมาธิทุกวัน บริเวณโดยรอบพระอารามยังคงความร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่น้อย พร้อมทั้งลำคลองบางกอกน้อยที่ไหลทอดมาทางข้างวัด   ทำให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อยังใช้ลำคลองเป็นทางบิณฑบาต สัญจรของพระ และชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว
 
 
รับชมวิดีโอ
                                                  
[[videodmc==28603]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดพิกุลทอง.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:41
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv