วัดพิชัยสงคราม

 
 
 
วัดพิชัยสงคราม
 

วัดไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ
 

     เมืองสมุทรปราการด่านสมุทร     ตระเตรียมยุทธป้องกันอาจหาญกล้า

     ปัจจามิตรรุกล้ำน่านน้ำมา     เป็นด่านหน้าป้องแดนแผ่นดินไทย

     ทั้งเป็นเมืองศาสนาปรากฎเห็น     เจดีย์เด่นกลางน้ำงามไสว

     วัดพิชัยสงครามงามเกรียงไกร    อยู่เคียงใกล้ป้อมเมืองเลื่องลือชา
วัดพิชัยสงครามวัดพิชัยสงคราม
พระยาพิชัย สงครามมาสร้างป้อมปราการป้องกันข้าศึกและได้บูรณะวัด

 

พระสมุทรเจดีย์


      สัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการคือ พระเจดีย์กลางน้ำหรือพระสมุทรเจดีย์  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาสยามประเทศเห็นว่าไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ดินแดนแห่งความสงบสุขไม่เบียดเบียนกัน จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดริมน่านน้ำทิศเหนือจรดกรุงเทพมหานคร  ทิศใต้จรดอ่าวไทยจึงเป็นปราการสำคัญของประเทศมาแต่โบราณ    
 
วัดพิชัยสงคราม
วัดเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย


วัดพิชัยสงคราม      วัดพิชัยสงครามตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมเรียกว่า วัดโพธิ์ หรือ วัดนอก ด้านหน้าวัดปัจจุบันเป็นตลาด สุดตลาดฝั่งตรงข้ามวัดเป็นท่าน้ำข้ามไปพระสมุทรเจดีย์ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๒ พระยาพิชัย สงครามได้มาสร้างป้อมปราการไว้ป้องกันข้าศึกและได้บูรณะวัดนอกเมื่อรัชกาลที่ ๒ เสด็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพระกฐินได้พระราชทานนามวัดว่า วัดพิชัยสงคราม  
 
วัดพิชัยสงคราม
ปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ


     พระอุโบสถหลังเดิมสมัยอยุธยาตอนปลายชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงรักษาไว้ในสภาพที่ดี ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ พระอุโบสถหลังใหม่สร้างในสมัยปัจจุบันเป็นทรงปราสาทจตุรมุขสวยงาม  อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถหลังเก่า  ด้านหน้าพระอุโบสถหลังเก่ามีเจดีย์สมัยอยุธยาทรงเครื่องคือมีการประดับประดาองค์พระเจดีย์งดงาม  โดยการนำถ้วยชามเบญจรงค์มาตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นสร้อยสังวาลย์ มีบัวกลุ่มปูนปั้นประดับรอบเจดีย์ ๓ ชั้น          

วัดพิชัยสงคราม
สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา
 
 
     มีศาลาการเปรียญทรงไทยสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๕ รอบอยู่ด้านหน้าวัดจุได้หลายร้อยคน สำหรับประกอบพิธีทางพระพุทธศานา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จุได้ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ คน สำหรับใช้ประชุมพระสังฆาธิการและจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งใช้เป็นที่สอนวิปัสสนาด้วย  จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาใช้หอประชุมนี้ให้เป็นประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน
 

รับชมวิดีโอ
 
[[videodmc==28187]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดพิชัยสงคราม.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:15
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv