วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า)
วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า)
วัดไทย ในจังหวัดสมุทรสาคร


อยู่บางพร้าเขาออกนามวัดบางพร้า    วัดชายป่าต้นแสมยังแลเห็น

ริมท่าจีนลมพัดลื่นแสนชื่นเย็น   ที่บำเพ็ญบุญทานชาวบ้านมอญ

จากปากอ่าวไกลสุดตานาวาผ่าน   แลเห็นศาลเทิดศรัทธาอนุสรณ์

น้อมเคารพนบบูชาองค์ชุมพร   พร้อมขอพรพุทธองค์จงคุ้มภัย


วัดศรีสุทธาราม

 
วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เป็นที่เคารพ
 

     ริมปากอ่าวแม่น้ำท่าจีน ณ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นท่าน้ำที่จอดทอดสมอของบรรดาเรือประมงและเรือเดินทะเลทั้งหลาย  ทำให้ปากอ่าวแห่งนี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศของริมทะเลอย่างแท้จริง  ด้วยอาชีพการประมงซึ่งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของกระแสคลื่นลม บางครั้งถึงกับเกิดอันตรายกับชีวิต
 
   เสด็จเตี่ยหรือเสด็จในกรม (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) แม่ทัพเรือในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อราว ๑๐๐ กว่าปีที่แล้วจึงเป็นที่พึ่งทางใจ ผู้คนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างศาลประดิษฐานพระรูปของพระองค์ไว้สักการะบูชา  โดยเฉพาะชาวเรือจะให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่ง บริเวณศาลได้สร้างสมอเรือแบบต่างๆวางอยู่ตามแนวรั้ว เพื่อระลึกถึงคุณูปการของพระองค์ที่มีต่อกองทัพเรือและการป้องกันประเทศทางทะเลในยุคนั้น
 
 

วัดศรีสุทธาราม


วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า)
ริมปากอ่าวแม่น้ำท่าจีนที่จอดทอดสมอเรือประมงและเรือเดินทะเล
 
 
     อาณาบริเวณทั้งหมดของวัด ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า ๓๙ ไร่ อีกฟากหนึ่งนั้นเป็นอาคารเสนาสนะต่างๆ เช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระที่สร้างมาแต่ก่อนและสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งคงยังใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี  แต่เดิมก่อนที่จะมีวัดกำพร้าชาวบ้านย่านนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ
 
     ในแต่ละครั้งเมื่อจะต้องทำบุญต้องพายเรือไปที่วัดบางหญ้าแพรกซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำ จึงเป็นการไม่ค่อยสะดวก หลายท่านจึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นวัดของหมู่บ้าน เรียกว่า วัดบางพร้า ตามทำเลที่ตั้งต่อมาเพี้ยนเป็นวัดกำพร้าและในปัจจุบันนี้ได้รับนามใหม่ว่า วัดศรีสุทธาราม แต่ผู้คนก็ยังเรียกกันอย่างเดิมว่า วัดกำพร้า


ภายในพระอุโบสถ วัดศรีสุทธารามหรือ วัดกำพร้า

 
 
วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) 
หลวงพ่อดำ
 
 
     อุโบสถสร้างใหม่เป็นอาคารทรงไทย หลังคาซ้อน ๒ ชั้นมุงกระเบื้องประดับช่อฟ้า ใบระกา มีคันทวยรองรับชายคาโดยรอบ ตกแต่งหน้าบรรณเป็นลายธรรมจักรประกอบลายสาหร่ายรวงผึ้งระหว่างเสาด้านหน้า ประตูหน้าต่างเป็นซุ้มบันแถลง ในอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัยประทับบนฐานชุกชีหินอ่อน เรียกกันว่า หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อยู่คู่วัดมากว่า ๑๐๐ ปี แต่ปัจจุบันปิดทองเหลืองอร่าม รายรอบผนังเขียนภาพพุทธประวัติมีกรอบขนาดใหญ่ฝีมือน่าชม
 

วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า)
วัดกำพร้าเป็นศูนย์รวมใจผู้คนย่านบางหญ้าแพรก
 
 
      ด้านหลังของวัดเป็นหมู่กุฏิพระประกอบด้วยกุฏิเจ้าอาวาส และกุฏิทรงไทยทั้งใหม่และเก่า มีอาคารประกอบอีกหลายหลังสำหรับใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ซึ่งแต่ละหลังได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งด้านความสะอาดและการจัดมุุมต้นไม้ วัดกำพร้าวัดริมแม่น้ำท่าจีนเป็นศูนย์รวมใจผู้คนย่านบางหญ้าแพรก  เป็นสถานที่เข้ามาทำบุญและพักผ่อนหย่อนใจจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาที่นี่ แม้เพียวผ่านมารับลมทะเลยามบ่าย ก็ได้รับความสุขใจอย่างคุ้มค่าแล้ว
 
 
รับชมวิดีโอ
 
[[videodmc==26390]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดศรีสุทธาราม-(วัดกำพร้า).html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:16
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv