วัดโคนอน

 

 
วัดโคนอน


พระธุดงค์มิโดดเดี่ยวในดงป่า   มีพระธรรมนำทางมาถึงจุดหมาย

อีกสองโคเดินตามเคียงไม่ห่างกาย   ดุจถวายชีวิตร่วมกิจการ

พระธุดงค์ทรงศีลปฏิบัติ   ท่านสร้างวัดศึกษาธรรมกรรมฐาน

เจ้าโคสองปองเฝ้าเอาการงาน   จนชาวบ้านเรียกวัดวัวลือทั่วเอยวัดโคนอน วัดโคนอน
วัดวัว หรือ วัดโคนอน
 

     วัดโคนอนนั้นมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางมาจากทางเหนือ พระธุดงค์รูปนั้นไม่ได้มาเพียงรูปเดียวแต่ท่านมีโคสองตัวติดตามมาด้วย ราวกับเป็นองครักษ์พิทักษ์ท่านก็ไม่ปาน  เมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้อันเป็นที่สงบวิเวกท่านจึงได้ปักกลดสร้างกุฏิขึ้นเป็นที่พักอาศัยโดยมีวัวสองตัวอยู่เคียงข้างไม่ยอมไปไหน  ชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงเรียกว่า วัดวัว ซึ่งหมายถึง วัดโคนอน
 

วัดโคนอน
สัมผัสได้ถึงต้นไม้ใหญ่นับร้อยแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่น
 
 
     วัดโคนอนถือว่าเป็นวัดกลางป่ากลางดงในสมัยนั้น กุฏิ วิหาร อาวาส ขาดการบูรณะอยู่เนืองๆ จนกระทั่งหลวงพ่อธรรมเมตตาได้เป็นเจ้าอาวาส จึงได้มีการบูรณะจัดรูปแบบให้เป็นระเบียบโดยใช้อุโบสถเป็นศูนย์กลาง มีกุฏิกรรมฐานตั้งเป็นแรวล้อมรอบเป็นการช่วยกันดูแลวัด และดูแลซึ่งกันและกันในฐานะวัดกลางป่ากลางดงอีกด้วย ใครที่มาถึงวัดโคนอนแห่งนี้ จะสัมผัสได้ถึงต้นไม้ใหญ่นับร้อยแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่น  พร้อมกับเสียงจั๊กจั่นที่ร้องระงมแทบทั้งวันทั้งคืน


พระอุโบสถวัดโคนอนวัดโคนอน
อุโบสถอาคารทรงไทยหลังคาซ้อน ๓ ชั้น
 
 
     อุโบสถวัดโคนอน เป็นอาคารทรงไทยหลังคาซ้อน ๓ ชั้น มุงกระเบื้องมีช่อฟ้า ใบระกา ประตูหน้าต่างตกแต่งเป็นซุ้มทรงมงกุฎมีความอ่อนช้อยงดงาม  เหนือช่องประตูมีตราพระลัญจกรในพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จมาที่วัดโคนอนและปรธานทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งให้สร้างอุโบสถแทนอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม  หน้าบรรณอุโบสถตอนบนเป็นภาพพระแกะสลักปางสมาธิแบบเดียวกับพระประธานในวิหาร  ถัดลงมาเป็นรูปโคนอนตามชื่อวัด
 

วัดโคนอน  
พระพุทธรูปปางสมาธิเกศเปลวเพลิง
 
 
     พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเกศเปลวเพลิง ผนังอุโบสถโดยรอบทาสีขาวเรียบ วิหารในอดีตคืออุโบสถหลังเดิมทรงหลังคาแบบเรือนไทย  หน้าบรรณตกแต่งไม้แกะสลักลายเทพนม ด้านหน้ามีรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาส หลวงพ่อเชยจันทสิริและมีโกฏิบรรจุอัฐิของท่านอยู่ใกล้ๆ  ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระปางสมาธิเกศเปลวเพลิงมีพระอัครสาวกซ้าย-ขวา ในท่ายืนค้อมองค์บนฐานดอกบัวแกะสลักจากไม้ทั้งท่อน
 
 

สภาพกุฏิวัดโคนอน

 
 
วัดโคนอน  
กุฏิพระหรือกุฏิกรรมฐานอยู่รายรอบ
 
 
     เสาวิหารทำจากไม้ทั้งต้นด้านละ ๔ ต้น หลังคามุงสังกะสี สภาพทั่วไปชำรุดทรุดโทรมแต่ได้รับการบูรณะให้ยังคงร่องรอยประวัติศาสตร์นั้น  ด้านข้างวิหารเป็นลานธุดงค์อันร่มรื่นมีรูปปั้นพระธุดงค์เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นที่มาของวัดโคนอนแห่งนี้ มีกุฏิพระหรือกุฏิกรรมฐานอยู่รายรอบ สร้างเป็นแถวเป็นแนวต่อเนื่องกัน เหมือนจะล้อมเป็นขอบเขตของอารามแห่งนี้ ในบางคราวบางโอกาสที่ทางวัดมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม  กุฏิทุกหลังและบริเวณรายรอบเป็นที่พักของคณะสงฆ์และเป็นที่ปักกลดธุดงค์ เป็นบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
[[videodmc==25650]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดโคนอน.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:38
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv