ไปวัด ไปวา

วัดใหม่ทองเสนวัดใหม่ทองเสน
เรียบเรียงมาจากรายการ ไปวัด ไปวา ที่ออกอากาศทางช่องDMC


จากวัดใหญ่กว้างสุดตากว่าพันไร่ กาลผ่านไปถูกล้อมรัดแทบขัดสน

ยังคงเหลือเค้าความงามเมื่อยามยล ทั้งเครื่องบนลายประตูพอดูกัน

องค์พระป่าเลไลย์ท่านได้สร้าง    เหมือนจัดวางกลางมหาวนาสันต์

ร้อยปีผ่านยังรำลึกนึกถึงวัน   สองหลวงพ่อสมานฉันท์เทศนา


 

ประวัติวัดใหม่ทองเสน


วัดใหม่ทองเสน
วัดใหม่ทองเสน
 
 
    วัดใหม่ทองเสนนี้พระธรรมอุดมได้สร้างเพื่ออุทิศให้โยมบิดาชื่อว่า ทอง และโยมมารดาชื่อว่า เสน ปัจจุบันพื้นที่วัดใหม่ทองเสนซึ่งเคยมีอยู่หลายพันไร่ได้เป็นที่ตั้งของกองพลปตอ.และกรมทหารม้ายานเกราะ มีหลักฐานในแผนกการเงินกรมการศาสนาบัทึกว่า หมายเหตุ เงินค่าแลกเปลี่ยนที่ดินของวัดกับกระทรวงกลาโหม ฝากเป็นทุนนอน ๑๖,๐๐๐ บาท บัญชี ๑/๔๐ ดอกผลใช้ปฏิสังขรพระอาราม จนเนื้อที่ของวัดปัจจุบันเหลืออยู่ ๘ ไร่เศษ


วัดใหม่ทองเสน
อุโบสถเป็นทรงไทยประยุกต์
 

อุโบสถวัดใหม่ทองเสน

 
     อุโบสถเป็นทรงไทยประยุกต์สมัยนิยมสมัยรัชกาลที่ ๓ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ก่ออิฐถือปูนมีประตูทางเข้าด้านหน้า ๒ บาน ด้านข้าง ๒ บาน หน้าต่างด้านละ ๕ บาน เหนือบานประตูและหน้าต่างตกแต่งลายปูนปั้นเป็นช่อดอกไม้รอบอุโบสถ ประดิษฐานในเสมาคู่อยู่ในซุ้มจตุรมุขทรงโปร่ง ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยทรวดทรงเรียวสร้างสมัยรัชกาลที่ ๓ พุทธลักษณะงดงามมาก พระพักตร์แย้มเบิกบานและมีพระพุทธรูปรายรอบอีกหลายองค์  บานประตูด้านในของอุโบสถยังปรากฎภาพเขียนสีฝุ่นชัดเจน เป็นภาพเทพทวารบานในคติจีนรอบลานประทักษิณอุโบสถ มีกำแพงแก้วออกแบบซุ้มประตูงามแปลกตาผสมผสานศิลปะตะวันตก แสดงถึงการก่อสร้างว่าไม่ใช่งานชาวบ้าน

วัดใหม่ทองเสนพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

 
 
วัดใหม่ทองเสน
หอไตรอายุกว่า ๑๐๐ ปี
 
 
     ด้านหน้าอุโบสถมีเจดีย์มอญ ๒ องค์ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมซึ่งทางวัดรักษาไว้ในสภาพเดิม เหนือกำแพงแก้วด้านหลังอุโบสถมีหอไตรอายุกว่า ๑๐๐ ปี สภาพทรุดโทรมซึ่งกรมศิลปากรได้อนุรักษ์ไว้ ด้านข้างภายนอกประตูกำแพงแก้ว มีเจดีย์ย่อมุมไม้ ๑๒ ๒ องค์ ตกแต่งลวดลายคล้ายศิลปะมอญ  สุดสนามหญ้าจากองค์เจดีย์มีกุฏิไม้สักหลังน้อยซึ่งมีผู้สร้างถวายพระ
 
 
วัดใหม่ทองเสน 
พระพุทธรูปปูนขาวผสมทรายและน้ำอ้อย
 
 
    สิ่งสำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้มายังวัดใหม่ทองเสนคือพระป่าเลไลย์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมณฑปด้านหน้า เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยปูนขาวผสมทรายและน้ำอ้อย ลงรักปิดทอง ความสูง ๙ เมตรจำลองแบบมาจากพระป่าเลไลย์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านหน้ามณฑปเป็นลานเอนกประสงค์ สำหรับทำบุญและถวายไทยทาน ขณะนี้ทางวัดได้ขยายพื้นที่ไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งใช้สร้างอาคารที่พักสงฆ์ ๓ ชั้นเพื่อรองรับพระภิกษุที่มากขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไปกราบพระและร่วมสร้างเสนาสนะครั้งนี้ด้วย
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
[[videodmc==23340]]

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดใหม่ทองเสน.html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 01:05
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv