พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต
เรื่อง อายชั่วกลัวบาป สวรรค์รับบาปลา
จากหนังสือ พุทธภาษิตสะกิดใจ เล่มที่ ๓
 
 
 


หิริโอตฺตปฺปิยญฺเญว, โลกํ ปาเลติ สาธุกํ
"หิริโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้ได้เป็นอันดี"


พุทธศาสนสุภาษิต
 
     หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ ในการที่ตนจะทำความชั่ว โอตตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัวต่อบาป โดยคิดว่า เมื่อตนทำความชั่วแล้ว จะทำให้เกิดความเดือนร้อนเสียหาย เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลทั้งสองอย่างนี้ เรียกสั้นว่า อายชั่วกลัวบาป

     ธรรมะสองประการนี้ เรียกว่า ธรรมะเป็น โลกบาล แปลว่า ธรรมะสำหรับคุ้มครองโลก หมายความว่า เมื่อบุุคลใดอายต่อความชั่ว เขาก็จะไม่ทำความชั่ว และบุคคลใดกลัวบาป เขาก็ย่อมจะไม่ทำบาป เมื่อเป็นเช่นนี้ ชาวโลกก็จะมีความเป็นอยู่เป็นปกติสุข ไม่ต้องวุ่นวาย

     ในปัจจุบันนี้ มักจะมีเรื่องแปลกๆ ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้ยิน เช่น พ่อข่มขืนลูกแท้ๆ ของตนบ้าง ลูกข่มขืนแม่ของตนบ้าง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้แต่โบราณมาถือว่าเป็นเรื่องจังไรสูงสุด เรื่องอย่างนี้ ถ้าไม่มีสุราหรือยาบ้าเข้าไปเกี่ยวคงเป็นไปไม่ได้แน่ เพราะสิ่งเสพติดทั้งหลาย จะทำนิสัยสัญชาตญาณเดิมของคน ให้เปลี่ยนแปลงไป

     เรื่องดังกล่าวข้างต้น เป็นธรรมดาของสัตว์โลก ซึ่งหมายถึงมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน ย่อมจะเกิดขึ้นได้ เช่น แมว ตอนเล็กๆ ก็ยังเป็นแม่ลูกกันอยู่ แต่พอโตขึ้นมา จะเป็นสัดกัน กล่าวคือ จะสมสู่กัน โดยไม่เลือกว่า จะเป็นพ่อแม่หรือลูกกัน

     แต่มนุษย์เราหาเป็นเช่นดิรัจฉานนั้นไม่ เพราะมนุษย์จะมีธรรมะสองประการ เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ คือ หิริ ความละอายแก่ใจ และ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป ดังกล่าวข้างต้น เรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ถ้าจะถามว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็ต้องตอบว่า เพราะธรรม ๒ ประการ กำลังเสื่อมไปจากบุคคลบางประเภท หรือบุคคลในยุคสุรายาบ้า ที่ทำให้สัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ต้องหมดไป เมื่อบุคคลหมดความละอาย หมดความเกรงกลัวเมื่อไร ชาวโลกก็จะเกิดการวุ่นวายไม่รู้จบ

     เพราะฉะนั้น ผู้นำทั้งหลาย ควรจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปลุกเอาความอายชั่วกลัวบาปให้กลับมาอีก มิฉะนั้น จะไม่รู้ว่าใครเป็นคน ใครเป็นสัตว์ดิรัจฉานกันแน่ ดังนี้ ขอให้คิดว่า

     ๑. หิริโอตตัปปะ เป็นธรรมะคุ้มครองโลก ถ้าสังคมยังมีประชาชีจะไม่สกปรก
     ๒. อายชั่วกลัวบาป สวรรค์รับบาปลา ถึงมนุษย์ ก็เป็นดุจเทวดา
 
พุทธศาสนสุภาษิต
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิตสะกิดใจ-3-อายชั่วกลัวบาป สวรรค์รับบาปลา.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:08
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv