พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "เกียจคร้านเป็นมารชีวิต"


มลฺ วณฺณสฺส โกสชฺชํ
คนเกียจคร้าน เป็นมลทินวงศ์ตระกูล

โดย พระเทพรัตนกวี (สุรินทร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
 
 

     วงศ์ตระกูล หมายถึง บุคคลที่เป็นญาติพี่น้อง สืบสายโลหิตมาด้วยกัน หรือสืบสายมาจากนามสกุล ทั้งข้างพ่อและข้างแม่ ซึ่งคนในวงศ์ตระกูลเดียวกันนี้ หากมีผู้ใดผู้หนึ่ง ทำความเสียหายเกิดขึ้น จนถึงถูกจับไปติดคุก มีชื่อและนามสกุลไปปรากฏในบัญชีของเรือนจำ จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียไปถึงวงศ์ตระกูล หรือไม่เช่นนั้น ทำตนเป็นคนเกียจคร้าน เอาแต่เที่ยวเตร่ เป็นนักเลงหัวไม้ มีนิสัยเกะกะเกเร คบเพื่อนไม่ดี ติดสุรา ติดยาบ้า เป็นต้น การกระทำเช่นนี้ เขาชื่อว่า เป็นมลทินของวงศ์ตระกูลขึ้นชื่อว่า คนเกียจคร้าน จะไปอยู่ที่ไหน รังแต่จะมีคนเขารังเกียจ มีแต่คนดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม หาดีตรงไหนไม่ได้เลย ชั่วถึงขนาดนี้ แต่ในโลกนี้ก็ยังมีคนประเภทนี้มิใช่น้อย คนเกียจคร้าน หรือจะเรียกให้สะใจ ก็คือ คนขี้เกียจ มี 4 ประเภท คือ

     ขี้เกียจหลังยาว พวกนี้ชอบนอนตื่นสาย หรือยามปกติเป็นคนชอบนอน งานการไม่ทำ ชอบเอาเปรียบคนอื่น ใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ค่อยชอบฟัง พ่อแม่สอน เหมือนสีซอให้ควายฟัง

     ขี้เกียจติดเพื่อน พวกนี้ไม่ชอบอยู่บ้าน พอตื่นนอนก็หายไปกับเพื่อนแล้ว กลับมาถึงบ้านก็ดึกดื่นเที่ยงคืน อาศัยอะไรไม่ค่อยได้ ถ้าดุด่ามากขึ้น ก็พาลพาโลไม่กลับบ้านเลย

     ขี้เกียจมักง่าย พวกนี้ทำงานพอเป็นพิธี ดีไม่ดีก็ช่าง ชอบทำงานเอาหน้าให้คนอื่นเขายกย่องว่าตนเป็นคนขยัน ชอบว่าคนอื่น แต่ตนเองทำไม่เป็น

     ขี้เกียจเจ้าสำอาง พวกนี้รูปร่างดี แต่งตัวภูมิฐาน ดูเป็นลักษณะผู้ดี แต่ขี้เกียจบรมที่จริงคนเกียจคร้าน มิได้มีแค่นี้ แต่ขอกล่าวนำไว้เท่านี้ก่อน

     เพราะฉะนั้น ขยันเป็นของทำยาก คนชั่วไม่ค่อยอยากทำ เกียจคร้านทำง่ายเขาจึงเลือกทำอย่างนี้ แต่ในเมื่อทำแล้วจะเป็นมลทินแก่ตัวเอง และรวมไปถึงวงศ์ตระกูล จึงไม่ควรทำ ขอให้คิดว่า

     1.    อยู่ในตระกูล ต้องเพิ่มพุนความขยัน ถ้าไม่ทำให้มั่นเกียจคร้านจะเป็นมลทิน
     2.    เกียจคร้านเป็นมารชีวิต ถ้าหลงผิดจะติดบ่วงมาร หากทำความดี ดีจะเป็นของท่าน

พุทธศาสนสุภาษิต
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-เกียจคร้านเป็นมารชีวิต.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 02:46
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv