สามเณรอรหันต์

ติสสสามเณร สามเณรผู้รู้วันละสังขาร
 
 

     ในสมัยพุทธกาลมีสารเณร น้อยองค์หนึ่งชื่อ ติสสะ อายุ ๗ ปี มาบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักพระสารีบุตรเถระอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

     สามเณรท่านนี้ได้รับการพยากรณ์จากพระสารีบุตรว่าจะต้องมรณภาพ ภายใน ๗ วันให้ปลงอายุสังขารเสีย พอสามเณรได้ฟังดังนั้น ท่านก็มิได้สะทกสะท้าน หรืออาลัยในชีวิตแต่อย่างใด ไหนๆ ก็จะละสังขารแล้ว ก็ใคร่จะขออำลาพระอาจารย์ไปโปรดโยมบิดามารดาสัก ๓ วัน

     ในระหว่างการเดินทางได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขิน เมื่อสามเณรไปถึงปลากำลังดิ้นทุรนทุรายเพราะน้ำไม่เพียงพอ สามเณรจึงรำพึงว่า เรานี้จะตายภายใน ๗ วัน ปลานี้หากไม่มีน้ำจะต้องตายในวันนี้แล้ว อย่ากระนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรจะโปรด สัตว์ก็คือปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิด ระหว่างทางท่านได้ปล่อยอีเก้งที่ถูกแล้วนายพรานอีก

     ด้วยอานิสงส์ที่ท่านช่วยชีวิตสัตว์เป็นทานดวยจิตเมตตานี้เองจึงทำให้สามเณรหมดกรรมที่จะต้องหมดอายุขัย แต่กลับมีอายุยืนยาวต่อไปแถมยังมีผิวพรรณผ่องใสยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์
 
กุมารกัสสปสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สามเณรปิโลติกะ อดีตเด็กขอทาน
สามเณรสานุ ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/สามเณรอรหันต์/ติสสสามเณร.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 19:29
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv