สามเณรอรหันต์

สุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาค
 
 

     สุมนสามเณร บวชเป็นสามเณรเพื่อคอยอุปัฏฐากพระอนุรุทธเถระสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศทางด้านทิพยจักษุญาณ(ตาทิพย์)

     สุมนสามเณรมีบุญได้สั่งสมบุญเก่ามาดีข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นเวลาบวชเพียงใบมีดโกนจรดปลายเส้นผมสามารถพิจารณาเห็นแจ้งถึงความไม่เที่ยงของสังขารแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน พอโกนผมเสร็จทั้งศีรษะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้นที

     วันหนึ่งสุมนสามเณรต้องการนำน้ำจากสระอโนดาตมาถวายการรักษาอาการปวดท้องของพระอนุรุทธเถระ แต่พญานาคนามว่า ปันนกนาคราชแห่งสระอโนดาตเกิดความโกรธ แผ่พังพานกั้นขวางไว้ ท่านสุมนสามเณรจึงแสดงฤทธิ์เพื่อให้ปันนกนาคราช มีความเคารพยำเกรงในพระรัตนตรัย โดยเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วเนรมิตกายสูง ๑๒ โยชน์เหยียบพังพานของพญานาค ทันทีที่เหยียบลงไปบนพังพานของพญานาค แผ่นพังพานก็ได้หดเข้าเหลือเล็กเท่าทัพพีน้ำในสระอโนดาตพุ่งขึ้นมาให้สามเณรรองใส่ภาชนะที่นำมาจนเต็ม หมู่ทวยเทพต่างแซ่ซ้องสาธุการกันไปทั่วบริเวณ ในที่สุดสามเณรก็สามารถนำน้ำไปถวายพระเถระได้สำเร็จ เมื่อท่านอนุรุทธเถระฉันน้ำนั้นแล้ว จึงหายจากอาการปวดท้องทันที
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์
 
กุมารกัสสปสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สามเณรปิโลติกะ อดีตเด็กขอทาน
สามเณรสานุ ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง
ติสสสามเณร สามเณรผู้รู้วันละสังขาร
สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ
บัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง ๔ ข้อ
สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่า
สังกิจจสามเณร สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง 500 คน กลับใจ
สามเณรสีวลี เอตทัคคะในทางผู้มีลามมาก
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/สามเณรอรหันต์/สุมนสามเณร.html
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 03:33
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv