สามเณรอรหันต์

โสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้า
 
 

      สามเณรน้อยชื่อ โสปากะ แปลว่า "ผู้เกิดในป่าช้า" เพราะท่านเกิดในป่าช้า เรื่องมีอยู่ว่า...สามเณรรอดตายราวปาฏิหาริย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดาซึ่งกำลังถูกเผาบนเชิงตะกอนในป่าช้าแห่งหนึ่งเพราะชาวบ้านเข้าใจผิดว่ามารดาตายแล้ว แต่บุญบารมีที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงมีฝนตกลงมาดับไฟที่กำลังเผาร่างนั้น สามเณรได้หลุดออกจากครรภ์มารดาและถูกนำไปเลี้ยงดูในป่าช้าแห่งนั้น เด็กชายโสปากะเติบโตในป่าช้าจนอายุได้ ๗ ขวบ จึงได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมาโปรดในป่าช้า ทำให้เด็กน้อยเกิดความเลื่อมใสในทันที จึงขอออกบวชและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

      ต่อมา...สามเณรโสปากะได้รับอนุญาตให้บวชเป็นพระจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะอายุเพียง ๗ ขวบการบวชกระทำโดยตอบปัญหา ๑๐ ข้อ สามเณรสามารถตอบปัญหาเหล่านั้นได้อย่างฉาดฉานและถูกต้อง จนได้รับคำสรรเสริญจากพระพุทธองค์

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์
 
กุมารกัสสปสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สามเณรปิโลติกะ อดีตเด็กขอทาน
สามเณรสานุ ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง
ติสสสามเณร สามเณรผู้รู้วันละสังขาร
สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ
บัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง ๔ ข้อ
สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่า
สังกิจจสามเณร สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง 500 คน กลับใจ
สามเณรสีวลี เอตทัคคะในทางผู้มีลามมาก
สุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาค
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/สามเณรอรหันต์/โสปากสามเณร.html
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 07:36
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv