กรรมที่ทำให้มีขางาม
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Dhammavipulo 
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

     ขาเรียวงาม เป็นคุณสมบัติประการหนึ่ง ของผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล บางคนขาไม่สวย เช่น ขาสั้น ขายาวเกินไป ขาลีบเป็นตะเกียบ ขาโกงยืนเท้าชิดกัน น้องแมววิ่งรอดได้ ขาใหญ่ยังกะขาหมูคากิ เป็นต้น

     โรคที่ขาก็มีหลากหลาย เช่น โปลิโอ ขาลีบ ขาพิการ ใช้หลังเท้าเดิน มีนิ้วเท้าบางนิ้วยาวผิดปกติ นิ้วเท้าหงิกงอ เข่าเสื่อม เป็นต้น

     คุณครูไม่ใหญ่ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคที่ขา ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดทาง DMC เกี่ยวกับตัวอย่างวิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคที่ขา เอาไว้ว่า

     1. ในอดีตชาติ ใช้แรงงานคน หรือสัตว์หนักเกินไป
     2. ในอดีตชาติ ทุบตี ทำร้าย ผูกมัด กักขัง วางกับดัก ทำให้คน และสัตว์ ได้รับบาดเจ็บที่ขา ได้รับทุกขเวทนามาก
     3. ในอดีตชาติ ล้อเลียนคนมีขาพิการ

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะขาที่งดงาม และมีพลกำลังมากของลักษณะมหาบุรุษเอาไว้ว่า พระมหาบุรุษมีพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย คือ ขาเรียวงาม

     พวกเนื้อทรายมันไม่มีอาวุธอะไร มีแต่ขาที่ทรงกำลัง เอาไว้วิ่งหนีในคราวมีภัย โคนขาใหญ่แล้วเรียวไปที่ปลายขา สัตว์ทุกชนิด แม้กระทั่งคนที่เป็นนักวิ่งลมกรด ก็จะมีลักษณะขาคล้ายกัน คือ ขาเรียว ทำให้ขามีพละกำลังมาก ไม่เหนื่อยง่าย

     พระองค์ตรัสเล่าว่า ในอดีตชาติ ทรงเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะ วิชา จรณะ หรือกรรม โดยประสงค์ว่า ทำอย่างไรชนทั้งหลาย จะพึงรู้ได้เร็ว พึงปฎิบัติได้เร็ว ไม่พึงลำบากนาน ฯลฯ จึงทำให้มีพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย

    สอนด้วยปากแต่ทำไมไปได้ที่ขา?


     เรื่องนี้ ท่านผู้รู้ได้อธิบายเอาไว้ว่า ศิลปวิทยาที่เป็นเลิศ มักจะอยู่ที่ตัวบุคคล กว่าได้ความรู้ ศิลปวิทยามาได้ จะต้องเดินทางไกล ไปหาครูอาจารย์ที่ทรงรักษาความรู้นั้นๆ ไว้

     ในปัจจุบัน ความรู้ในบางสาขาวิชาไม่มีสอนในประเทศ จะต้องเดินทางไปศึกษากับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

     ดังนั้น ถ้าผู้สอนปรารถนาให้ผู้เรียน รู้ได้เร็ว ปฎิบัติได้เร็ว ไม่หวงวิชาความรู้ หาทางทำเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องลำบาก เดินทางหาความรู้จนน่องโต ขาใหญ่ จึงมีอานิสงส์ทำให้ ขาเรียวงาม มีพละกำลังมาก

     อยากได้ขาเรียวงาม มีพละกำลังมาก ให้ละเว้นวิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคขา และให้ความรู้ด้วยความตั้งใจว่า ทำอย่างไร ผู้เรียนจะรู้ได้เร็ว ไม่หวงวิชา
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/กรรมที่ทำให้มีขางาม.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 18:57
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv