กรรมที่ทำให้รูปงาม
 
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Dhammavipulo 
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 

      เทคโนโลยีเสริมความงามในปัจจุบัน ก้าวหน้ามาก หน้าตาโดยกำเนิดไม่สวย สามารถทำศัลยกรรม ผ่า เปาะ โปะ ฉีด แทง เสริม ตัด ร้อยไหม ฯลฯ ทำให้สวยได้ ถึงขนาดเดินทางข้ามประเทศไปทำแล้ว ตอนเดินทางขากลับ หน่วยงานตรวจคนเข้า- ออกเมือง (ต.ม.) ไม่ให้ผ่าน เพราะไม่เอาหน้าเดิม ตอนเข้าประเทศมาแสดง ใบหน้าเป็นคนละคนไปเลย สถาบันเสริมความงามต้องทำใบรับรองยืนยันให้ว่า หน้าใหม่นี้ แปลงมาจากหน้าเดิม !!!

     ในทรรศนะกฎแห่งกรรม คุณครูไม่ใหญ่ได้เล่าเอาไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดทาง DMC เรื่องวิบากกรรมที่ทำให้รูปวิบัติ และกรรมที่ทำให้รูปงาม เอาไว้ว่า

วิบากกรรมที่ทำให้รูปวิบัติ เกิดจาก...

     1. ในอดีตชาติ พูดล้อเลียนความบกพร่องของคนอื่น ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ หรือด่าว่า ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
     2. ในอดีตชาติ ทำสถานที่สาธารณะให้เปราะเปื้อน สกปรก

ส่วนกรรมที่ทำให้รูปงาม เกิดจาก...


     1. ในอดีตชาติ รักษาศีล 5 มั่นคง
     2. ในอดีตชาติ ไม่มีนิสัยมักโกรธ
     3. ในอดีตชาติ ทำทานด้วยความศรัทธา คือ เชื่อในผลของการให้ทาน (สังเกตุคนที่ทำทานด้วยศรัทธา ก่อนทำทาน จะเอาวัตถุทานมาจบอธิษฐาน ขอให้รูปงามก่อนทุกครั้ง)
     4. ในอดีตชาติ ทำทานด้วยผ้าไตรจีวร บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
     5. ในอดีตชาติ ทำความสะอาดพระพุทธรูป เสนาสนะในเขตสงฆ์
     6. ในอดีตชาติ บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ของหอม

    แม้การทำศัลยกรรมจะทำให้สวยงามได้ แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก เป็นเรื่องของคนเหลือกินเหลือใช้ แต่เป็นความสวยงามช่วงสั้น ไม่นานก็เหี่ยวหย่อนยานไปตามธรรมชาติ คนที่ไปทำศัลยกรรมมาแล้ว จึงมักจะรับสภาพความเหี่ยว ย่น หย่อนยานไม่ได้ จึงมีโรคชนิดใหม่ที่เรียกว่า เสพติดศัลยกรรม

     เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพสาลติกก็ไม่แพ้กัน ทำดอกไม้ประดิษฐ์ จนแยกไม่ออกว่า ดอกไหนแท้ ดอกไหนเทียม ทำเอายอดขายดอกไม้สดตกลงไปเรื่อยๆ
 
     ศัลยกรรมก็ทำให้สวยได้ แต่คงสวยเหมือนดอกไม้ประดิษฐ์ ต่างกันที่ว่า ดอกไม้ประดิษฐ์ อายุความงามมันยั่งยืนกว่าความงามจากศัลยกรรม !!!

ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งความงามไว้ 4 ระดับ คือ


     1. งามอาภรณ์ เครื่องแต่งกาย
     2. งามรูปกาย
     3. งามมรรยาท
     4. งามจิตใจ

คงรู้แล้วว่าจะจบอย่างไร !!!
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/กรรมที่ทำให้รูปงาม.html
เมื่อ 20 มกราคม 2562 19:02
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv