วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/Dhammavipulo 
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

     โจรปล้น 10 ครั้ง ไม่เท่ากับไฟใหม้ครั้งเดียว เพราะโจรเอาไปได้แต่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ เหลือบ้านเอาไว้ให้ แต่ถ้าไฟใหม้ แม้บ้านก็ไม่เหลือ

     ไฟใหม้มีสาเหตุหลายประการ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ลืมปิดแก๊ส หรือถูกวางเพลิง เป็นต้น

     ในทรรศนะกฏแห่งกรรม คุณครูไม่ใหญ่เคยตอบคำถามเรื่องนี้ เอาไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดทาง DMC เกี่ยวกับตัวอย่างวิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้าน ทรัพย์สิน เอาไว้ว่า เกิดจาก...

1. ในอดีตชาติ เคยเผาบ้าน เผาเมือง เผาค่ายข้าศึก เผ่าไล่ที่ เผ่าป่า เผ่าที่นา
2. ในอดีตชาติ เคยจ้างคน สั่งคนให้ไปเผาบ้านคนอื่น
3. ในอดีตชาติ ยินดี อนุโมทนาบาป ที่ทหาร กองทัพเผาบ้านเมืองศัตรู
4. ในอดีตชาติ แช่งคนอื่นให้ไฟใหม้บ้าน ด้วยความโกรธ
5. ปัจจุบัน หาเงินทางมิจฉาอาชีวะ ซื้อหุ้นธุรกิจน้ำเมา

     สรุปว่า วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้าน ทรัพย์สิน เกิดจากในอดีตชาติ เคยเผา สั่งเผา ยินดีในการเผาบ้านเมือง แช่งคนอื่นให้ไฟใหม้บ้าน หรือปัจจุบัน หาทรัพย์จากมิจฉาอาชีวะ

     ทำไมถึงต้องเป็นเรา... ถูกแล้ว ก็เราเคยไปทำเขาเอาไว้ !!!
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/วิบากกรรมที่ทำให้ไฟใหม้บ้านและทรัพย์สิน.html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 23:33
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv