สงเคราะห์ญาติ สงเคราะห์ญาติ       
 
ถวายทาน
ถวายทาน
 
รวย
รวย
 
สงเคราะห์โลกสงเคราะห์โลก     
 
บริจาคที่ดินสร้างวัด บริจาคที่ดินสร้างวัด


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้มีความร่ำรวย
 

รวย

วิบาก
รายละเอียด
1. ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
1. อดีตชาติ  ทำทานเต็มกำลัง  ทำอย่างง่าย ๆ  ทำต่อเนื่อง  ทำทันที
2. อดีตชาติ  สงเคราะห์โลกและสาธารณะกุศล
3. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา
4. อดีตชาติ  เลี้ยงพ่อแม่  และสงเคราะห์ญาติ


2. มีที่ดินสวย  มีที่ดินมาก  มีตึกมาก
1. อดีตชาติ  บริจาคที่ดินสร้างวัด  และเป็นสาธารณะประโยชน์เอาไว้มาก
3. ถูกหวย
1. อดีตชาติ  ถวายสลากภัตร  ปัจจุบันทำบุญในพระพุทธศาสนา
4. เป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ
1. อดีตชาติ  ทำทานมามาก  ทำบุญสงเคราะห์โลกมามาก  อธิษฐานว่าความจนอย่าได้เกิดมีแก่เรา
 
รวย ประกอบด้วย  ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ  มีที่ดินสวย  มีที่ดินมาก  ถูกหวย  เป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ
 
สรุปกรรมที่ทำให้รวย
 
1. ทำทานเต็มกำลังอย่างง่าย ๆ  ต่อเนื่อง  ทำทันที
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-รวย.html
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 07:12
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv