แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

รูปสมบัติ
ทรัพย์สมบัติ 
คุณสมบัติ
โรคภัยไข้เจ็บ
ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาครอบครัว
ปัญหาสังคม


กรรมที่ทำให้ประสบสุข -----------------------------------------------------------------------------

รูปสมบัติ
          
อายุยืน สุขภาพดี
                รูปงาม

ทรัพย์สมบัติ
                รวย

คุณสมบัติ
          
เกิดในตระกูลสูง
           ครอบครัวอบอุ่น
           มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง
           รอดพ้นจากภัยอันตราย


กรรมที่ทำให้ประสบทุกข์
-----------------------------------------------------------------------------

โรคภัยไข้เจ็บ

          โรคจิต ประสาท
          โรคเกี่ยวกับสติปัญญา
          โรคเกี่ยวกับสมอง
          โรคอัมพาต-อัมพฤกษ์
               โรคเกี่ยวกับตาและการเห็น
               โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน
               โรคเกี่ยวกับจมูก
               โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
               โรคปอด
               โรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูด
               โรคฟัน
               โรคเกี่ยวกับคอและอวัยวะในคอ
               โรคทางเดินอาหาร
               โรคถุงน้ำดี
               โรคตับ


ปัญหาเศรษฐกิจ

ปัญหาครอบครัว

ปัญหาสังคม

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-วิบากกรรม-1.html
เมื่อ 23 มกราคม 2562 00:27
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv