ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
สร้างองค์พระ
สร้างองค์พระ
ไม่ฆ่า
ไม่ฆ่า
 
อายุยืน สุขภาพดี
อายุยืน
สุขภาพดี

 
ถวายภัตตาหารพระ
ถวายภัตตาหารพระ
 
ถวายยารักษาโรค

ถวายยารักษาโรค


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้อายุยืน สุขภาพดี
 วิบาก
รายละเอียด
1. อายุยืน
1. อดีตชาติ ไม่ฆ่า
2. อดีตชาติ สงเคราะห์หมู่ญาติ
3. อดีตชาติ + ปัจจุบัน เป็นหมอรักษาคนไข้
4. อดีตชาติ บริจาคข้าวน้ำแก่คนยากจนสม่ำเสมอ
5. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระ
6. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ทำบุญถวายยารักษาโรคพระภิกษุ สามเณรและคนยากจน
2. หมดอายุขัยแล้วแต่ยังต่อชีวิตได้อีกระยะหนึ่ง
1. ปัจจุบัน สร้างองค์พระ
2. ปัจจุบัน นั่งสมาธิเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
3. ปัจจุบัน ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน
4. ปัจจุบัน ทำบุญในช่วงสุดท้ายของชีวิต

3. สุขภาพดี แข็งแรง
1. อดีตชาติ + ปัจจุบัน สงเคราะห์หมู่ญาติ
2. อดีตชาติ + ปัจจุบัน รักษาศีล ไม่ฆ่า
3. อดีตชาติ ถวายภัตตาหารพระ
4. อดีตชาติ ทำบุญตามประเพณี
5. อดีตชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่
6. อดีตชาติ ทำบุญยารักษาโรค ชอบช่วยเหลือคนป่วย
7. อดีตชาติ สร้างถาวรวัตถุที่แข็งแรง
8. อดีตชาติ ทำบุญแล้วอธิษฐานจิตให้แข็งแรง อายุยืน ไม่มีโรค
 
4. คลอดง่าย
1. อดีตชาติ ไม่กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน / สัตว์ ปัจจุบัน ได้ฟังพระธุดงค์สวดพระปริตร พุทธมนต์
2. อดีตชาติ รักษาผู้ป่วยเอาไว้มาก
3. อดีตชาติ ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน
 
อายุยืน สุขภาพดี ประกอบด้วย  หมดอายุขัยแล้วแต่ยังต่อชีวิตได้อีกระยะหนึ่ง สุขภาพดี แข็งแรง คลอดง่าย
 
สรุปกรรมที่ทำให้รูปงาม
 
1. รักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์
2. ถวายภัตตาหาร บริจาคข้าวน้ำ
3. ถวายยารักษาโรค
4. ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา
5. สร้างองค์พระ

  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม รวย >>


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-อายุยืน.html
เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 19:58
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv