ฆ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จับกดน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้
ตากแดดตากฝนไม่ดูแล
 

โรคเกี่ยวกับจมูก
 
 
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับจมูก
 


  
วิบาก
รายละเอียด
เนื้องอกในโพรงจมูก   
1.อดีตชาติ ใช้ท่อนไม้ทุบที่จมูกใบหน้าคู่อริ
เลือดออกทางจมูกทุกวัน
1.อดีตชาติ ทรมานข้าศึก
ริดสีดวงจมูก
1.อดีตชาติ จับข้าศึกกดศีรษะลงในถัง
ผ่าตัดจมูก
1.อดีตชาติ ทรมานข้าศึก
ปวดจมูกเป็นประจำ
1.อดีตชาติ ชอบตบหัวแมว
2.อดีตชาติ จับแมวโยนน้ำ
คัดจมูก น้ำมูกไหล
1.อดีตชาติ ไม่ค่อยดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี
จมูกไม่รับกลิ่น
1.อดีตชาติ ทุบหัวสัตว์
กระดูกที่จมูกคด
1.อดีตชาติ ทรมานข้าศึก
ไซนัส
1.อดีตชาติ ปล่อยสัตว์ให้ตากแดดตากฝน
 
 
โรคเกี่ยวกับจมูก

ประกอบด้วย เนื้องอกในโพรงจมูก เลือดออกทางจมูกทุกวัน ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดจมูก ปวดจมูกเป็นประจำ
คัดจมูกน้ำมูกไหล จมูกไม่รับกลิ่น กระดูกที่จมูกคด และ ไซนัส

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับจมูก
  
1.ฆ่า ทุบตีที่ศีรษะและจมูก
2.ทรมานจับคน/สัตว์กดน้ำ
3.ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ตากแดดตากฝนไม่ดูแล

 
 
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ - หมวกโรคภัยไข้เจ็บ >>
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-โรคเกี่ยวกับจมูก.html
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 10:29
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv