จากกรณีมีการปลอมเพจโดยอ้างชื่อและสัญลักษณ์ของวัดพระธรรมกาย โดยลงข้อมูลกล่าวว่าวัดด้วยเรื่องไม่จริง ทาง dmc.tv ได้ชี้แจ้งไว้แล้วในจดหมายชี้แจงกรณีเฟซบุ๊คปลอม (http://dmc.tv/a17802) 
 
 
     วัดพระธรรมกายโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้ง พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูกศิษย์วัด และกัลยาณมิตรทั่วโลก ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ตามเพศภาวะและสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ 1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท) 2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต) 3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร)


    จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ และงดเผยแพร่แชร์ข้อมูลเพจดังกล่าว และขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณะชนและวิญญูชนทั้งหลาย เพื่อช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและสังคมไทยที่สงบสุขและสันติสืบไป

 
 
 
 
 
 
     กรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Network ว่า มีกองกำลัง มีอาวุธ และมีทหารเข้าจับกุมในวัดนั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประกาศใด ... ความจริงคือ ไม่มีกองกำลัง ไม่มีอาวุธ และไม่มีทหารมาจับกุมหรือกระทำการใดๆ ในวัดพระธรรมกาย ... กรุณาอย่าปล่อยข่าวลือข่าวเท็จ เพื่อใส่ร้ายวัด อันเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคม ในสถานการณ์ที่ต้องการความรักความสามัคคีของคนทั้งประเทศ ... และภายในวัดยังคงมีการปฏิบัติธรรมตามปกติ...
 
พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 20.00 น.
 
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//กรณีปล่อยข่าวเท็จใน-Social-Network.html
เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 09:02
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv