DMC NEWS
 
 
กองบริหารงานผู้นำรถ จัดอบรมผู้นำรถ
 
 
กองบริหารงานผู้นำรถ จัดอบรมผู้นำรถ
 กองบริหารงานผู้นำรถ จัดอบรมผู้นำรถ
 
        กองบริหารงานผู้นำรถ สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับประธานจังหวัดและผู้ประสานจังหวัด ได้จัดอบรมผู้นำรถภาคใต้ โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำรถใน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, กระบี่ และ พังงา โดยได้รับความเมตตาจากพระดนัยภัทร อธิจิตฺโต ประธานจังหวัดภูเก็ต ได้นำนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสพร้อมทั้งให้โอวาทเปิดการอบรม ก่อนที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังข้อมูลสำคัญจากพระอาจารย์และวิทยากร เรื่องนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย , โครงสร้างการทำงานและทักษะการทำหน้าที่ผู้นำรถ ผู้นำสันติภาพโลก โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี
 
        ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมหล่อหลอม ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงด้วยความรู้และกำลังใจกันทุกคน จากนั้นได้เรียนรู้การทำหน้าที่ผู้นำรถ คือ การพูดธรรมะบนรถ(สาธิตการเป็นธรรมโฆษก์ที่โลกต้องการ) โดยมีตัวแทนผู้เข้าอบรมออกมาแสดงการทำหน้าที่ร่วมกับวิทยากร และได้เข้าฐานรับรองคุณภาพ ด้วยการทำแบบทดสอบการทำหน้าที่ผู้นำรถ  ส่วนช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรมเปิดใจ โดยตัวแทนผู้นำรถแต่ละจังหวัดได้กล่าวความในใจของการทำหน้าที่ด้วยความประทับใจ และร่วมร้องเพลงส่งใจถึงคุณครูไม่ใหญ่ด้วยความซาบซึ้งใจ โดยทุกคนต่างปีติใจที่ได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ และพร้อมจะทำหน้าที่ผู้นำรถให้ดีที่สุด
 
 
รับชมวีดีโอ
 
[[videodmc==45098]]
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//กองบริหารงานผู้นำรถ-จัดอบรมผู้นำรถ..html
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 13:45
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv