บูธกิจกรรม : ครอบครัวชาวเว็บ DMC.tv
(www.DMC.tv Family Club)


ขอเชิญทุกท่านรับปุ๋ย สูตร 25-7-7
(บำรุงต้นแข็งแรง)
 
 


     ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม นี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาปฏิบัติธรรมที่วัด และรับปุ๋ยสูตรบำรุงต้นแข็งแรง 25-7-7 สำหรับโปรยรอบต้นกล้าดาวรวย ที่บูธกิจกรรมครอบครัวชาวเว็บ DMC.tv สภาธรรมกายสากล เสา E6
 
 
     แนะนำวิธีใช้ปุ๋ย สูตร 25-7-7 (บำรุงต้นแข็งแรง)
- ควรให้พร้อมรดน้ำตอนเช้า
- โปรยรอบต้น ครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก 10-15 วัน (ปรับขนาดมากน้อยตามขนาดกระถางที่ใส่)
- เกลี่ยดินกลบบางๆ แล้วรดน้ำตามปกติ
- ควรใส่หลังต้นกล้าอายุ 15 วัน หรือมีใบจริง 3-4 ใบ
- ถ้าย้ายกระถาง ควรงดให้ปุ๋ย 7-10 วัน
- การใส่ปุ๋ยมากเกินไป จะทำให้ต้นเหี่ยวตายได้
 
     อย่าลืมแวะมานะคะ
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//กิจกรรมรับปุ๋ยบำรุงกล้าดอกดาวรวย.html
เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 09:01
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv