ตักบาตรเชียงใหม่
โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 
ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ณ ถนนเจริญเมือง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
ตักบาตรเชียงใหม่ พระ 12,999 รูป
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 เวลา 06.09 น.
 
ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค จ. เชียงใหม่


      ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเจ้าภาพตักบาตรพระ 12,999 รูป ปีที่ 9 วันอาทิตยที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.09 น.ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค จ. เชียงใหม่

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
 
- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ
 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ 
 
    1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย 

สอบถามรายละเอียด โทร. 083-570-6777, 086-916-5933, 081-671-9688, 089-635-3072, 089-757-3327

ศุนย์ประสานงานโครงการตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่ 12,999 รูป เลขที่ 288/30 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5327-3960

ร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บัญชี สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยตลาดสมเพชร เลขที่ 879-200610-8 แจ้งการโอนเงิน โทร. 083-570-6777, 086-916-5933 แฟกช์ 0-5327-3960 [email protected]
 
 
ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
 


  รับชมวีดีโอ
 
[[videodmc==44008]]  
 
 
บทความที่เกี่ยวกับตักบาตรเชียงใหม่ พระ 12,999 รูป ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรเชียงใหม่-พระ-12999-รูป.html
เมื่อ 23 ตุลาคม 2561 06:22
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv