ตักบาตรเพชรบูรณ์
โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 

 
ตักบาตร พระ 2,600 รูป

วันศูกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 เวลา 06.00 น.
 
บริเวณหน้าพระพุทธมหาธรรมราชา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
ตักบาตรพระ 2,600 รูป  
 
ตักบาตรพระ 2,600 รูป

     ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตักบาตรพระ 2,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี วันศูกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระพุทธมหาธรรมราชา
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
 
- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน 
 
 ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

 ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย  

สอบถามรายละเอียด โทร. 083-540-5543, 087-842-3569, 081-916-7722
 
[[videodmc==43914]] 
 
บทความที่เกี่ยวกับตักบาตรเพชรบูรณ์ พระ 2,600 รูป ณ บริเวณหน้าพระพุทธมหาธรรมราชา


บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรเพชรบูรณ์-พระ-2600-รูป.html
เมื่อ 24 ตุลาคม 2561 12:47
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv