กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัดสาขาทั่วโลกประจำปี 2557
ธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี


     กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับ กระผมพระวัชระ ฐิตสํวโร อายุ 32  ปี พรรษา 11 ประธานสงฆ์ธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี ครับ
       
     ปัจจัยต้นสมบัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบให้กระผมจะนำมาใช้ในงานก่อสร้างสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้ทันในการจัดอบรมสามเณรล้านรูป  เนื่องด้วยปัจจุบัน  ศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งได้ปรับปรุงจากโรงเลี้ยงหมูเก่ามาใช้จัดอบรมชั่วคราว  ในหน้าร้อนตอนกลางวันอากาศจะร้อนมากเนื่องจากทำเลที่ตั้งเป็นที่อับลม  ไม่เหมาะที่จะใช้ปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมงานบุญต่างๆ  จึงจำเป็นจะต้องสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างเต็มที่ ส่วนศาลาหลังเดิมนั้นจะปรับปรุงเป็นที่พักให้กับเยาวชนที่จะมาอบรมศีลธรรมสืบต่อไป และอานิสงส์ของเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ ก็จะทำให้ได้เกิดในปฏิรูปเทศ อยู่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา จะปฏิบัติธรรมหรือสั่งสมบุญใดๆก็จะทำได้โดยสะดวก บรรลุธรรมได้โดยง่ายครับ
         
     กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ครับ
 
 
[[videodmc==48745]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//ธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี.html
เมื่อ 17 มกราคม 2562 04:07
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv